Grupa Cielesności

(ruupa - khandha)

M. 28

Czym jest' Grupa Cielesności?' To są cztery najważniejsze [prymarne] elementy, cielesność [istot] wywodzi się [właśnie] z nich.

Cztery Elementy

Czym są cztery Najważniejsze Elementy? One są Stałym Elementem, Płynnym Elementem, Gorącym Elementem, Wibrującym (Wietrznym) Elementem.1

Cztery Elementy (dhaatu albo mahaa - bhuuta), powszechnie zwane Ziemią, Wodą, Ogniem i Wiatrem, mają zostać zrozumiane jako elementarne jakości rzeczy [pra(e)elementy]. Mają one swą nazwę w Pali, pa.thavi - dhaatu, aapo - dhaatu, tejo - dhaatu, vaayo - dhaatu i można je tłumaczyć jako Bezwład, Spójność, Promieniowanie i Wibracja. Wszystkie cztery są obecne w każdym materialnym przedmiocie, chociaż [istnieją w nim] w różnym natężeniu. Jeżeli, na przykład, Element Ziemi przewyższa [dominuje], materialny przedmiot jest nazwany „ciałem stałym", etc.

'Cielesność pochodzi z czterech najważniejszych elementów ( ruupa upaadaaya albo ruupa upaadaa), i zawiera, według Abhidhamma, następujące dwadzieścia cztery materialne zjawiska i jakości: oko, ucho, nos, język, ciało, widoczna forma, dźwięk, zapach, smak, męskość, kobiecość, witalność, fizyczna podstawa umysłu (hadaya - vatthu; zobacz B. Dict.), gest, mowa, przestrzeń (jamy ucha, nosa, etc.), rozkład, zmiana i składnik[i] odżywcze.

Cielesne wrażenia (pho.t .thabba, te namacalne2) specjalnie nie są wspomniane pomiędzy tymi dwudziestu czterema, jako że są one identyczne z Ciałem stałym, Ogrzewaniem i Wibrującymi Elementami, które [z kolei] są rozpoznawalne przez [odczucia,]uczucia ciśnienia, ciepło, ból. etc.

1. Czym jest : ' element ciała stałego' (pathavii - dhaatu)? Stały element może być [zarówno] czymś, co posiadamy lub też czymś na zewnątrz. Czym jest czyjś własny stały element? [Jest to] jakakolwiek, istniejąca w nas lub ciele , nabyta karmicznie [czyli w łańcuchu przyczynowo-skutkowym] [jakość typu]: twardość, taka jak : włosy głowy i ciała, paznokcie, zęby, skóra, ciało, ścięgna [i mięśnie], kości, siła[!], nerki, serce, wątroba, przepona, śledziona, płuca, żołądek, kiszki, mesentery [tkanka łączna?; dosłownie: element kotwiczący jelito do ściany jamy brzusznej], ekskrementy i tak dalej. To [właśnie] jest nazywane czyimś własnym stałym elementem. Czy jest on czyimś własnym [wewnętrznym] stałym elementem albo też zewnętrznym stałym elementem obydwa są zaledwie stałym elementem.

I każdy powinien zrozumieć, że zgodnie z rzeczywistością i prawdziwą mądrością, ' to nie należy do mnie; to nie jest mną; to jest nie moje ego'.

2. Czym jest 'element płynu' (aapo - dhaatu)? Płynny element może być naszym własnym, albo też może być zewnętrzny. Czym jest czyjś własny płynny element? Jakikolwiek istniejący w nas albo ciele , karmicznie nabyty, płyn albo ciecz, taka jak żółć, flegma, ropa, krew, pot, tłuszcz, łzy, skórny tłuszcz, ślina, nosowy śluz, maź łącząca, uryna i tak dalej - jest nazwany czyimś własnym płynnym elementem.

[Być może] coś będzie naszym własnym płynnym elementem, albo może być zewnętrznym płynnym elementem, [ale na pewno] obydwa są zaledwie płynnym elementem.

I [wobec powyższego] każdy powinienem zrozumieć, że zgodnie z rzeczywistością i prawdziwą mądrością : '[płynny element] nie należy do mnie; nie jest mną [to nie jest to, co nazywamy 'ja']; to jest nie moje ego'.

3. Czymże jest' gorący element' (tejo - dhaatu)? Gorący element może być czymś, co „posiadamy", albo może być czymś zewnętrznym [wobec nas]. Co jest naszym własnym gorącym elementem? Jakikolwiek istniejący w naszej osobowości lub ciele, karmicznie nabyty [i rozwinięty], gorący element [też popęd]3 albo gorąco [też jako czynnik pobudzenia], dzięki któremu coś zostało podgrzane, zużyte[skonsumowane], zjedzone, wypite, przeżute, czy skosztowane, w pełni przetrawione i tak dalej - jest nazwany czyimś własnym gorącym elementem. Czy coś będzie czyimś własnym gorącym elementem albo, czy to będzie zewnętrznym gorącym elementem [nie jest tak istotne jak to, że] obydwa są zaledwie gorącym elementem. I każdy powinienem zrozumieć będąc w zgodzie z rzeczywistością i prawdziwą mądrością, że ' to [gorący element] nie należy do mnie; to nie jest mną to jest nie moje ego'.

4. Czym jest wibrujący element wiatru (vaayo - dhaatu)? Wibrujący element może być czyimś własnym, albo może być zewnętrzny. A co jest czyimś własnym powietrznym elementem? Co jest naszym własnym lub cielesnym, istniejącym karmicznie, nabytym wiatrem albo [czynnikiem ruchu dającym] wytchnienie, jak wznoszące [ulatujące] i opadające wiatry, wiatry żołądka i jelit, wiatr przenikający wszystkie kończyny, wdychanie i wydychanie, i tak dalej - to jest nazwane czyimś elementem powietrza. Czy to będzie czyimś własnym wibrującym elementem albo, czy to będzie zewnętrznym wibrującym elementem, są one zaledwie wibrującym elementem.

I każdy powinienem zrozumieć, odwołując się do rzeczywistości i prawdziwej mądrości, że ' to nie należy do mnie; to nie jest mną; to nie jest moje Ego.'

Jest tak dlatego, że opisując np. chatę jako przestrzeń, która oznacza [definiuje, będąc jednocześnie niejako powiązana i określona, przez] las i sitowie, trzciny i glinę, w ten sam sposób [analogicznie] określamy „ciało" jako przestrzeń znaczeń, które przywodzą [ na myśl] istnienie dzięki znaczeniu [zdefiniowaniu] kości i ścięgien, ciała i skóry.4

Grupa Uczuć

(vedanaa - khandha)

S. XXXVI, 1

Istnieją trzy rodzaje uczuć: przyjemne, nieprzyjemne i ani miłe ani nieprzyjemne (indifferent)5