Hāna-bhāgiya-sīla, hāna-bhāgiya-samādhi, hāna-bhāgiya-paññā

odpowiednio: Połączona z Zanikaniem Moralność, - Skupienie lub - Mądrość.

Inne trzy etapy to:

Porównaj A. IV, 179 oraz VI. X, 71.

"Zanikanie (hāna) powinno być rozumiane w odniesieniu do powstawania przeciwstawnych cech, Zatrzymanie (thiti) w odniesieniu do zatrzymania odpowiadającej uwagi, Wzrost (visesa) w odniesieniu do wzrastania doskonałości, Przenikanie (nibbedha) w odniesieniu do powstawania postrzegania i rozmyślania związanego z odwrotem (od istnienia)." (Vis.M. III) Porównaj vodāna (2).

POWRÓT