Hetu

Przyczyna, warunek, powód, (Abhidhamma) warunek przyczyny. W Suttach jest prawie synonimem paccaya, czyli Warunku i często wraz z nim się pojawia (Co jest przyczyną, co jest warunkiem, ko hetu ko paccayo).

W Abhidhammie oznacza on zdrowe i szkodliwe Korzenie (mūla). W tym znaczeniu, jako Warunek Przyczyny (hetu-paccaya, patrz paccaya) jest pierwszym z 24 warunków podawanych we wstępie do Patthāna (patrz Przewodnik, str. 117). Dhs. (1052-1082) i Patthāna (Duka-patth, Przewodnik, str. 144) zawierają rozdziały na temat Przyczyn (hetu).

Termin jest także stosowany: (a) w klasyfikacji świadomości, jako sa-hetuka i a-hetuka, tzn. wraz lub bez korzeni Przyczyny, (b) w klasyfiacji świadomości odrodzenia, jako ahetuka, dvihetuka i tihetuka, czyli pozbawionej, o dwóch lub o trzech przyczynach (patrz pat.isandhi).

Ahetuka-dit.t.hi oznacza błędny Pogląd o Braku Przyczyny istnienia, patrz dit.t.hi.

POWRÓT