D. 22
Co jest Szlachetną Prawdą o Wygaśnięciu Cierpienia? Jest to kompletne zanikanie i wygaśnięcie ochoty [pragnienia], jego porzucanie i odrzucenie, wyzwolenie i obojętność wobec niego.

Lecz, gdzie to pragnienie może zniknąć, gdzie może zostać wygaszone? Gdziekolwiek w świecie są zachwycające i dające przyjemność rzeczy, tam to pragnienie może zaniknąć, tam to może zostać wygaszone.

S. XII. 66

Przebywając w przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości, ktokolwiek z
mnichów albo duchownych, traktuje zachwycające i dające przyjemność rzeczy w świecie jako niestałe (anicca), marne (dukkha) i bez jaźni (anattaa), jako choroby, i niszczy je, to on właśnie przekracza [pokonuje] pożądanie [ochotę].

Zależne Wygaśnięcie Wszystkich Zjawisk

S. XII. 43
I przez pełne odejście i wygaśnięcie pragnienia (ta.nhaa), Trzymający [chwytający, lgnący] (upaadaana) staje się wygaszony; przez wygaśnięcie chwytania; Proces Stawania (bhava) się jest wygaszony; przez wygaśnięcie procesu (karmy) stawania się, Odradzanie (jaati) jest wygaszone; a przez wygaśnięcie odrodzenia, rozkład i śmierć, zmartwienie, lamentacja, cierpienie, smutek i rozpacz są wygaszone. W ten sposób przychodzi wygaśnięcie tej całej masy cierpienia.

S. XXII. 30

Stąd zniszczenie, przerwanie i pokonanie cielesności, uczucia, percepcji, umysłowych formacji i świadomości: jest wygaśnięciem cierpienia, końcem choroby, pokonaniem starości i śmierci.

Płynny ruch, który nazywamy falą - który w nieświadomym widzu tworzy iluzję jednej i tej samej masy wody ruszającej przez powierzchnię jeziora - jest wytworzony i karmiony przez wiatr - jest utrzymany przez zgromadzone żywiące go siły. Gdy wiatr ustał i, jeżeli żaden świeży wiatr znów nie smaga wód jeziora, zgromadzona energia stopniowo będzie zużyta. I w ten sposób cały falowy ruch dobiegnie końca. Podobnie, jeżeli ogień nie jest podsycany nowym paliwem to po zużyciu całego zapasu starego paliwa zaczyna wygasać.

W taki sam sposób zachodzi pięcioskładnikowy proces - Khandha, który w nieświadomy sposób przybiera postać iluzji bytu Ego i jest wytworzony oraz karmiony żywotnym pragnieniem (ta.nhaa) a także podtrzymany, przez pewien czas, przez zgromadzone środki - energię życia. To paliwo (upaadaana), np. ochota i mocne pragnienie życia, ustało i, jeżeli żadne nowe pragnienie nie pobudza ponownie tego Pięcioczynnikowego procesu- Khandha, życie będzie toczyło się póki istnieją zgromadzone siły życia, aż do zniszczenia ich w śmierci, gdzie ostatecznie wygaśnie Pięcioczynnikowy proces - Khandha.

W ten sposób, Nibbaana lub 'Wygaśnięcie' (sanskryt: nirvaana; od nir + korzeń, vaa przerwać, wymieranie) może zostać rozważona pod dwoma aspektami, mianowicie jako:

1.' wygaśnięcie zanieczyszczeń (kilesa-parinibbaana) , dotarcie do stanu Arahata, albo Świętości, który ogólnie ma miejsce podczas czasu życia; w Suttas to jest nazwane " saupaadisesa - nibbaana", np.:' Nibbaana z Grupami Istnienia nadal pozostałego'.

2.' wygaśnięcie (khandha - parinibbaana Pięciu - Khandha - procesu), który ma miejsce w śmierci Arahata. W Suttach: jest to nazwane" saupaadisesa - nibbaana", ' Nibbaana bez Grup pozostałego istnienia'.

NIBBAANA

A. III. 32
To, naprawdę, jest Pokojem, to jest Najwyższe, mianowicie koniec wszystkich formacji Karmy, porzucenie każdego podłoża odrodzenia, zanik pragnienia. obojętność, wygaśnięcie, Nibbaana.
A. III. 55
Zachwycony żądzą, rozwścieczony gniewem, oślepiony przez złudzenie, przytłoczony, z omotanym umysłem, człowiek dąży do swej własnej ruiny, w ruinie innych, w ruinie obydwu i doświadcza umysłowego bólu i smutku. Ale, jeżeli żądza, gniew i złudzenie są porzucone, człowiek nie podąża ku własnej ruinie, ani ku ruinie innych, ani obydwu i nie doświadcza żadnego umysłowego bólu i smutku. W ten sposób Nibbaana staje się natychmiastowa, widoczna w tym życiu, zachęcająca, atrakcyjna i zrozumiała dla mądrego [człowieka].
S. XXXVIII. 1
Wygaśnięcie chciwości, wygaśnięcia nienawiści, wygaśnięcia złudzenia: to, zaprawdę, jest nazwane Nibbaana.

Arahat, albo Święty Arhat
A. VI. 55
I, ponieważ uczeń się w ten sposób wyzwolił, w jego sercu mieszka pokój, nie istnieje nic, co możnaby dodać, nie ma on niczego więcej do zrobienia. Tak, jak mocna skała pozostaje niezachwiany przez wiatr, [tak i on nie ulega] formom, czy dźwiękom, zapachom, ani smakom, ani kontaktom jakiegoś rodzaju, ani żadnemu pożądaniu lub nieporządaniu, co spowodowałoby u niego poruszenie. Jego umysł jest mocny przez zyskanie oswobodzenia.
Snp. 1048
I on, który rozważył wszystkie kontrasty na tej ziemi i nie jest dalej niepokojony przez cokolwiek w świecie pozostaje spokojny, uwolniony od wściekłości, od smutku i od tęsknoty, przeszedł poza narodzinami i rozkładem.

Niezmienny
Ud. VIII. 1
Naprawdę, jest królestwo, gdzie nie ma ani tego co stałe, ani płynu, ani gorąca, ani ruchu, ani tego świata, ani jakiegoś innego świata, ani słońca, ani księżyca.
To, co nazywam ani powstawaniem, ani umieraniem, ani stoniem nieruchomo, ani narodzinami, ani umieraniem. Nie jest to ani oparcie, ani rozwój, ani jakaś podstawa. To jest koniec cierpienia.
Ud. VIII. 3
Jest nienarodzony, bez początku, niestworzony, nieukształtowany. Jeżeli byłoby tego nienarodzonego, bez początku, tego, co niestworzone, nieukształtowane to ucieczka od świata odradzania (narodzin), wypływów, tworzenia, formowania, nie byłaby możliwa.
Ale odkąd jest nienarodzone, nie zapoczątkowane, niestworzone, nieukształtowane, jest możliwa ucieczka od świata narodzin, wypływów, wytworów, tego, co uformowane.