Indriya

Zdolności, jest określeniem na 22, częściowo fizyczne i częściowo mentalne, zjawiska, które są często opisywane zarówno w Suttach jak i w Abhidhammie. Są to:

Sześć Podstaw (āyatana):
1. Oko: cakkhu
2. Ucho: sota
3. Nos: ghāna
4. Język: jivhā
5. Ciało: kāya
6. Umysł: mano

Płeć (bhava):
7. Kobiecość: itthi
8. Męskość: purisa
9. Witalność: jīvita

Pięć Uczuć (vedanā):
10. fizyczne Przyjemne uczucie: sukha
11. fizyczny Ból: dukkha
12. Zadowolenie: somanassa
13. Smutek: domanassa
14. Obojętność: upekkhā

Pięć Duchowych Zdolności (patrz bala):
15. Wiara: saddhā
16. Wigor: viriya
17. Uważność: sati
18. Skupienie: samādhi
19. Mądrość: paññā

Trzy Ponad-światowe Zdolności:
20. postanowienie: Będę wiedział to czego jeszcze nie wiem!: aññātañ-ñassāmītindriya
21. Zdolność najwyższej Wiedzy: aññindriya
22. Zdolność Wiedzącego: aññātāvindriya.

(1-5, 7-8) są fizyczne, (9) jest fizyczna lub mentalna. Pozostałe są mentalne. Upekkhā (14) jest tutaj jedynie obojętnym uczuciem (= adukkha-m-asukhā vedanā, czyli Ani-przyjemne-ani-nieprzyjemne Uczucie) i jest czymś innym niż wyższy etyczny stan Równowagi (= tatra-majjhattatā, czyli utrzymywanie wszystkiego po środku, wyważony umysł), także nazywany upekkhā i należący do grupy Formacji mentalnych (san.khāra-kkhandha, patrz Tabela II). (20) powstaje w momencie wkroczenia na Ścieżkę Sotāpatti (Sotāpatti-magga), (21) w momencie osiągnięcia Owocu Sotāpatti (Sotāpatti-phala), (22) w momencie osiągnięcia Owocu Arahata (Arahatta-phala). Na temat trzech ostatnich, patrz ariya-puggala.

Za wyjątkiem (7) i (8), zdolności te tworzą 24 Warunki (paccaya 16).

W Vibh. V wszystkie te zdolności są traktowane w kolejności jak powyżej, podczas gdy S. XLVIII wymienia i wyjaśnia je poprzez wspomniane powyżej grupy, opuszczając niewyjaśnione jedynie (20-22). Patrz Vis XVI, Ścieżka str. 138.
Na temat Pięciu Duchowych Zdolności (15-19), patrz ”The Way of Wisdom” (WHEEL 65/66).

POWRÓT