Indriya-samvara-sīla

Moralność składająca się z Czystości powściągliwości Zmysłów, patrz sīla.

POWRÓT