Tytuł: Czyny Zasługi

O autorach: Varapanyo

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

Iti.1.22

Metta Sutta

Czyny Zasługi

Tłumaczenie: Varapanyo

alternatywne tłumaczenie:


To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, nie obawiajcie się zasług. Zasługa jest terminem dla przyjemności, chcianego, upragnionego, miłego i ukochanego. Mam bezpośrednią wiedzę o doświadczaniu przez długi czas tego co chciane, upragnione, miłe i ukochane jako dojrzewania uczynionych zasług. Utrzymując medytację przyjazności przez siedem lat, nie wracałem na ten świat przez siedem eonów kurczenia się i rozciągania wszechświata. W czasie gdy świat się kurczył udałem się do Nieba Brahmy Abhassara. W czasie gdy świat się rozciągał odrodziłem się w pustym pałacu Brahmy. Tam byłem Brahmą, Wielkim Brahmą, Transcendentalną Istotą Nietranscendentalnego, Wszystkowidzącym, Władcą Mocy. Byłem Sakką, władcą zmysłowych bogów trzydzieści sześć razy. Byłem królem wiele setek razy jako prawowierny Uniwersalny Monarcha obracający kołem, zwycięski we wszystkich czterech kierunkach, z ustabilizowanym królestwem, posiadający siedem skarbów. Cóż mówić o zwykłym królowaniu. Pomyślałem: 'Jakie moje działanie przyniosło ten owoc, dojrzało w ten sposób, że jestem teraz taki potężny i władczy?'. Wtedy zrozumiałem: 'Jest to owoc, dojrzenia trzech rodzajów działań z uwagi na które jestem teraz tak potężny i władczy, mianowicie: dawania, samokontroli i wstrzemięźliwości'". To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Człowiek powinien się trenować w czynach zasługi
Co przynoszą długotrwałe szczęście
Szczodrość, zrównoważone życie
Rozwijanie przyjaznego umysłu.
Przez kultywowanie tych trzech rzeczy
Czyny przynoszą szczęście.
Mądra osoba odradza się w błogostanie
W niekłopotliwym szczęśliwym świecie.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0503m.mul0.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Varapanyo