Tytuł: Pilność

O autorach: Varapanyo

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

Iti.1.23

Ubhayattha Sutta

Pilność

Tłumaczenie: Varapanyo

alternatywne tłumaczenie:


To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi jest jedna rzecz, przez której utrzymanie przy istnieniu i kultywowanie osiąga się i zachowuje dwa rodzaje dobrobytu: dobrobyt tutaj i teraz, i ten odnoszący się do przyszłości. Czym jest ta jedna rzecz? To wypracowywanie korzystnych rzeczy. To jest tą jedną rzeczą przez której utrzymanie przy istnieniu i kultywowanie osiąga się i zachowuje dwa rodzaje dobrobytu: dobrobyt tutaj i teraz, i ten odnoszący się do przyszłości”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Mądrzy chwalą pracowitość
W czynieniu czynów zasługi;
Gdyż ten kto jest mądry i pracowity
Osiąga podwójną korzyść:
Dobrobyt tutaj i teraz
I dobrobyt w przyszłym życiu.
I ponieważ zrealizowała dobro
Inteligentna osoba zwana jest mędrcem.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0503m.mul0.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Varapanyo