Tytuł: Kupa Kości

O autorach: Varapanyo

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

Iti.1.24

Aṭṭhipuñja Sutta

Kupa Kości

Tłumaczenie: Varapanyo

alternatywne tłumaczenie:


To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: "Mnisi, szkielety pojedynczej osoby, podróżującej i wędrującej przez samsarę przez jeden eon, utworzyłyby kupę kości tak wielką jak góra Vepulla, gdyby ktoś zebrał je razem i kolekcja ta nie byłaby zniszczona". To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Kości pojedynczej osoby
Zebrane z jednego eonu
Utworzyłyby kupę wielką jak góra.
Tak powiedział Wielki Mędrzec

Zdeklarował, że byłaby ona
Tak wielka jak góra Vepulla
Na północ od Szczytu Sępa
W górskim grodzie Magadha.

Ale gdy ktoś widzi z doskonałą mądrością
Cztery szlachetne prawdy
Cierpienie, powstanie cierpienia,
Zakończenie cierpienia,
I ośmioraką szlachetną ścieżkę
Prowadzącą do wyzwolenia z cierpienia,

Zaliczywszy co najwyżej
Siedem egzystencji w samsarze
Przez zniszczenie wszystkich pęt
Zrealizuje koniec cierpienia.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0503m.mul0.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Varapanyo