Tytuł: Nie zrodzone

O autorach: Varapanyo

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

Iti.2.16

Ajāta Sutta

Nie zrodzone

Tłumaczenie: Varapanyo

alternatywne tłumaczenie:


To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Jest nie-zrodzone, nie-powstałe, nie-uczynione, nie-determinowane bo gdyby mnisi, nie było tego nie-zrodzonego, nie-powstałego, nie-uczynionego, nie-determinowanego ucieczka tutaj dla tego kto zrodzony, powstały, uczyniony, determinowany, byłaby nie do poznania. Ale skoro jest nie-zrodzone, nie-powstałe, nie-uczynione, nie-determinowane jest zatem i opisana ucieczka dla tego kto zrodzony, powstały, uczyniony i determinowany”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Zrodzone, doszłe do bycia, wytworzone,
Uczynione, determinowane, przemijające,
Połączone ze starością i śmiercią,
Gniazdo choroby, rozpadające się.
Wyprowadzone z pokarmu i sznura pragnienia -
Nie godzi tym się cieszyć.

Ucieczka z tego, spokojna,
Ponad rozumowaniem, trwała,
Nie-zrodzona, niestworzona,
Wolny stan, pusty od skaz
Wstrzymanie rzeczy połączonych z cierpieniem,
Uspokojenie determinowanego – błogość.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0503m.mul0.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Varapanyo