Tytuł: Właściwy pogląd

O autorach: Varapanyo

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

Iti.3.22

Sammādiṭṭhika Sutta

Właściwy pogląd

Tłumaczenie: Varapanyo

alternatywne tłumaczenie:


To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, widziałem stworzenia które dobrze się zachowywały ciałem, mową, i umysłem, które nie lżyły szlachetnych, które miały właściwy pogląd i podejmowały się różnych czynów z uwagi na ich właściwy pogląd. Wraz z rozpadem ciała, po śmierci, te stworzenia odradzają się w dobrej destynacji, w niebiańskim świecie. Mówię to, mnisi, nie dowiedziawszy się od innego pustelnika czy bramina. To ponieważ sam poznałem to, zobaczyłem to, i zaobserwowałem to, to mówię: 'Widziałem stworzenia które dobrze się zachowywały ciałem, mową, i umysłem, które nie lżyły szlachetnych, które miały właściwy pogląd i podejmowały się różnych czynów z uwagi na ich właściwy pogląd. Wraz z rozpadem ciała, po śmierci, te stworzenia odradzają się w dobrej destynacji, w niebiańskim świecie'”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Tutaj jednostka z
Właściwie ukierunkowanym umysłem
Wygłaszająca właściwie mowę
I podejmująca się dobrych czynów,
O dużej uczoności,
Czyniąca zasługi w tym krótkim życiu -
Przy rozpadzie ciała
Ten mądry człowiek odradza się w niebie.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0503m.mul0.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Varapanyo