Tytuł: Bardziej Spokojne

O autorach: Varapanyo

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

Iti.3.24

Santatara Sutta

Bardziej Spokojne

Tłumaczenie: Varapanyo

alternatywne tłumaczenie:


To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, niematerialne jest bardziej spokojne niż domena materialnej formy, i wstrzymanie jest bardziej spokojne niż niematerialne”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Te stworzenia które osiągają domenę materialnej formy
I te ustanowione na niematerialnym,
Jeżeli nie znają wstrzymania,
Powracają do odnowy istnienia.

Ci którzy w pełni rozumieją materialne formy,
Nie utykając w niematerialnym,
Są uwolnieni przez wstrzymanie
I pozostawili Śmierć daleko za sobą.

Skontaktowawszy osobiście
Nieśmiertelny element wolny od esencji istnienia,
Zrealizowawszy uwolnienie od esencji istnienia,
Jego skazy odeszły,
W Pełni Przebudzony proklamuje
Stan bez żalu, pusty od splamień.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0503m.mul0.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Varapanyo