Tytuł: Synowie

O autorach: Varapanyo

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

Iti.3.25

Putta Sutta

Synowie

Tłumaczenie: Varapanyo

alternatywne tłumaczenie:


To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, te trzy rodzaje synów znajduje się istniejących w świecie. Jakie trzy? Nadrzędny rodzaj, podobny rodzaj, i podrzędny rodzaj. Mnisi, jaki jest nadrzędny rodzaj syna? W tym przypadku syn ma matkę i ojca którzy nie udali się po schronienie do Buddy, Dhammy i Zgromadzenia; którzy nie powstrzymują się od zabijania, zabierania tego co nie dane, od złego zachowania co do zmysłowych przyjemności, od fałszywej mowy, i od picia alkoholu prowadzącego do zaniedbania; którzy są niecnotliwi o złym zachowaniu. Ale syn jest tym który udał się po schronienie do Buddy, Dhammy i Zgromadzenia; który powstrzymuje się od zabijania, zabierania tego co nie dane, od złego zachowania co do zmysłowych przyjemności, od fałszywej mowy, i od picia alkoholu prowadzącego do zaniedbania; który jest cnotliwy o dobrym zachowaniu. To, mnisi, jest nadrzędny syn. A jaki mnisi jest podobny rodzaj syna? W tym przypadku syn ma matkę i ojca którzy udali się po schronienie do Buddy, Dhammy i Zgromadzenia; którzy powstrzymują się od zabijania, zabierania tego co nie dane, od złego zachowania co do zmysłowych przyjemności, od fałszywej mowy, i od picia alkoholu prowadzącego do zaniedbania; którzy są cnotliwi o dobrym zachowaniu. I syn również jest tym który udał się po schronienie do Buddy, Dhammy i Zgromadzenia; który powstrzymuje się od zabijania, zabierania tego co nie dane, od złego zachowania co do zmysłowych przyjemności, od fałszywej mowy, i od picia alkoholu prowadzącego do zaniedbania; który jest cnotliwy o dobrym zachowaniu. To mnisi jest podobny rodzaj syna. A jaki, mnisi, jest podrzędny rodzaj syna? W tym przypadku syn ma matkę i ojca którzy udali się po schronienie do Buddy, Dhammy i Zgromadzenia; którzy powstrzymują się od zabijania, zabierania tego co nie dane, od złego zachowania co do zmysłowych przyjemności, od fałszywej mowy, i od picia alkoholu prowadzącego do zaniedbania; którzy są cnotliwi o dobrym zachowaniu. Ale syn jest tym który nie udał się po schronienie do Buddy, Dhammy i Zgromadzenia; który nie powstrzymuje się od zabijania, zabierania tego co nie dane, od złego zachowania co do zmysłowych przyjemności, od fałszywej mowy, i od picia alkoholu prowadzącego do zaniedbania; który jest niecnotliwy o złym zachowaniu. Takie, mnisi są te trzy rodzaje synów istniejących w świecie”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Mądrzy chcą syna
Który jest nadrzędny lub równy.
Nie chcą podrzędnego syna,
Tego co przynosi wstyd rodzinie,

Ale takich synów w rodzinie
Którzy są żarliwymi świeckimi wyznawcami,
Celującymi w wierze i moralności,
Szczodrzy, nieskąpi,
Jaśniejący w towarzystwie
Jak księżyc uwolniony od chmur.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0503m.mul0.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Varapanyo