Tytuł: Bezdeszczowa chmura

O autorach: Varapanyo

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

Iti.3.26

Avuṭṭhika Sutta

Bezdeszczowa chmura

Tłumaczenie: Varapanyo

alternatywne tłumaczenie:


To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, są te trzy rodzaje osób istniejących w świecie. Jakie trzy? Jedna która jest jak bezdeszczowa chmura, jedna która pada lokalnie, i jedna która pada wszędzie. A jaka jest osoba, mnisi, która jest jak bezdeszczowa chmura? Tu pewna osoba nie jest dawcą dla nikogo; nie daje jedzenia, napojów, ubrań, pojazdów, girland, pachnideł, maści, łóżek, mieszkań i lamp dla pustelników i braminów, dla biednych, nędzarzy i będących w potrzebie. Ten rodzaj osoby jest jak bezdeszczowa chmura. A jaka jest osoba, mnisi, która poda lokalnie? Tu pewna osoba jest dawcą dla niektórych, ale już nie dla innych. Daje jedzenie, napoje, ubrania, pojazdy, girlandy, pachnidła, maści, łóżka, mieszkania i lampy dla pewnych biednych, nędzarzy i będących w potrzebie, ale nie dla innych. To jest rodzaj osoby która pada lokalnie. A jaka jest osoba, mnisi, która poda wszędzie? Tu pewna osoba daje wszystkim. Daje jedzenie, napoje, ubrania, pojazdy, girlandy, pachnidła, maści, łóżka, mieszkania i lampy dla wszystkich pustelników i braminów, dla biednych, nędzarzy i będących w potrzebie". To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Ani pustelnikom ani braminom
Ani biednym ani nędzarzom
Nie daje nic z magazynu
Jedzenia i napojów i dóbr
Ta pospolita osoba jest nazywana
"Tym co jest jak bezdeszczowa chmura".

Pewnym daje,
Pewnym oferuje jedzenie;
Tego mądrzy ludzie nazywają
"Tym co pada lokalnie".

Osoba sławna ze swej hojności,
Współczująca wszystkim istotom,
Rozprowadza jedzenie z zadowoleniem.
"Daję!, daję!" mówi.

Jak wielki burzowy obłok
Który grzmi i pada
Wypełniając liście i zagłębienia,
Nasycając ziemię wodą,
Taka właśnie jest ta osoba.
Po prawowiernym zgromadzeniu bogactwa
Które osiągnął swym własnym wysiłkiem,
W pełni zaspokaja jedzeniem i napojami
Jakiekolwiek stworzenie żyjące w potrzebie.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0503m.mul0.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Varapanyo