Tytuł: Podobieństwo elementów

O autorach: Varapanyo

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

Iti.3.29

Dhātusosaṃsandana Sutta

Podobieństwo elementów

Tłumaczenie: Varapanyo

alternatywne tłumaczenie:


To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, to zgodnie z podobieństwem elementów, stworzenia stowarzyszają się ze sobą i jednoczą. Stworzenia o niskich dyspozycjach stowarzyszają się i jednoczą ze stworzeniami o niskich dyspozycjach. Stworzenia o dobrych dyspozycjach stowarzyszają się i jednoczą ze stworzeniami o dobrych dyspozycjach. Tak było w przeszłości, będzie tak w przyszłości i jest tak teraz”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Pragnienie zrodzone ze stowarzyszenia
Jest odcięte przez nie-stowarzyszanie się.
Jak ktoś na drewnianej desce
Pogrążyłby się w wielkim oceanie,
Tak też ten o moralnym życiu
Pogrąża się stowarzyszając się z próżniakiem.

Zatem unikaj próżniaka
Tego co czyni mały wysiłek.
Żyj z tymi co trwają w odosobnieniu,
Szlachetni zdecydowani i medytujący.
Którzy są zawsze pracowici i mądrzy.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0503m.mul0.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Varapanyo