Tytuł: Radosna Wypowiedź

O autorach: Varapanyo

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

Iti.3.33

Devasadda Sutta

Radosna Wypowiedź

Tłumaczenie: Varapanyo

alternatywne tłumaczenie:


To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, wśród bogów te trzy radosne wypowiedzi są wygłaszane od czasu do czasu przy pewnych okazjach. Jakie trzy? Kiedy szlachetny uczeń po ogoleniu swych włosów i brody zamierza odejść z domu w bezdomność, tego czasu wśród bogów radosna wypowiedź jest wygłaszana: 'Szlachetny uczeń zamierza walczyć z Marą'. To pierwsza radosna wypowiedź wygłaszana wśród bogów od czasu do czasu przy pewnej okazji. I znów, mnisi, kiedy szlachetny uczeń żyje zaangażowany w kultywowanie siedmiu czynników przebudzenia, tego czasu wśród bogów radosna wypowiedź jest wygłaszana: 'Szlachetny uczeń walczy z Marą'. To druga radosna wypowiedź wygłaszana wśród bogów przy pewnej okazji. I znów, mnisi, kiedy szlachetny uczeń przez osobistą realizację z bezpośrednią wiedzą tutaj i teraz wkracza i trwa w wyzwoleniu umysłu, w wyzwolenie przez zrozumienie co bez skaz przez wyczerpanie skaz, tego czasu wśród bogów radosna wypowiedź jest wygłaszana: 'Szlachetny uczeń wygrał walkę z Marą'. To trzecia radosna wypowiedź wygłaszana wśród bogów przy pewnej okazji. Takie mnisi, są te trzy radosne wypowiedzi wygłaszane przy pewnych okazjach". To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Widząc. że wygrał walkę
Nawet bogowie oddają mu cześć,
Uczeń W Pełni Przebudzonego
Wielki, wolny od nieśmiałości:

„Oddajemy ci honor, człowieku czystej krwi,
Odniosłeś trudne zwycięstwo.
Rozgromiwszy armię Śmierci,
Jesteś o niezachwianym wyzwoleniu”.

Tak wychwalają bogowie,
Tego co osiągnął cel,
Gdyż nie dostrzegają w nim
Podstaw pod podporządkowanie się kontroli Śmierci.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0503m.mul0.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Varapanyo