Tytuł: Główna Wiara

O autorach: Varapanyo

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

Iti.3.41

Aggappasāda Sutta

Główna Wiara

Tłumaczenie: Varapanyo

alternatywne tłumaczenie:


To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, są trzy główne rodzaje wiary. Jakie trzy? Jakiekolwiek są tu stworzenia, czy to bezstope czy z dwoma stopami czy czterema stopami, materialne czy niematerialne, postrzegające czy niepostrzegające czy ani-postrzegające-ani-nie-postrzegające, z nich Tathagata jest rozpoznawany jako główny, Arahat, W Pełni Przebudzony. Ci którzy mają wiarę w Buddę, mają wiarę w główne, dla tych z wiarą w główne, rezultat będzie główny. Jakiekolwiek są tu rzeczy, czy to determinowane czy niedeterminowane, z nich oderwanie jest uważane za główne, mianowicie wyciszenie próżności, eliminacja głodu, usunięcie podpory, zniszczenie kołowrotu odrodzin, wyczerpanie pragnienia, oderwanie, wstrzymanie, wygaszenie. Ci którzy mają wiarę w Dhammę oderwania, mają wiarę w główne, i dla tych z wiarą w główne, rezultat będzie główny. Jakiekolwiek społeczności czy grupy tu są, mnisi, te Zgromadzenie uczniów Tathagaty jest uważane za główne, mianowicie, cztery pary osób, osiem jednostek. Zgromadzenie uczniów Zrealizowanego jest warte podarunków, warte gościnności, warte ofiar, warte oddawania czci, niezrównane pole zasługi dla świata. Ci którzy mają wiarę w Zgromadzenie, mają wiarę w główne, i dla tych z wiarą w główne, rezultat będzie główny. Takie, mnisi, są te trzy główne rodzaje wiary”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

To jest główne dla tych z wiarą,
Dla tych co znają główną Dhammę:
Mając wiarę w Buddę jako głównego,
Godnego ofiar, najwyższego;

Mając wiarę w Dhammę jako główną,
Spokój oderwania, błogość;
Mając wiarę w Zgromadzenie jako główne,
Niezrównane pole zasług.

Rozprowadzając podarunki wśród głównych,
Główne są zasługi które narastają;
Główne ich życie i piękno,
Sława, reputacja, szczęście i siła.

Mądry ten kto daje głównym,
Skoncentrowany na głównej Dhammie,
Czy zostanie bogiem czy człowiekiem,
Cieszy się swym głównym osiągnięciem.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0503m.mul0.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Varapanyo