Tytuł: Rąbek Szaty

O autorach: Varapanyo

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

Iti.3.43

Saṅghāṭikaṇṇa Sutta

Rąbek Szaty

Tłumaczenie: Varapanyo

alternatywne tłumaczenie:


To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, nawet jeżeli mnich mógłby trzymać się za rąbek mojej szaty i podążać za mną blisko, krok w krok, jeżeli jest chciwy zmysłowych przyjemności, silnie namiętny, nieżyczliwy o zdeprawowanych myślach, nieuważny, niepojmujący, nieskoncentrowany, o wędrującym umyśle i niekontrolowanych zmysłach, jest daleko ode mnie i ja jestem daleko od niego. Z jakiego powodu? Ten mnich nie widzi Dhammy. Nie widząc Dhammy, nie widzi mnie. Mnisi, nawet jeżeli mnich mógłby mieszkać oddalony o sto mil, jeżeli nie jest chciwy zmysłowych przyjemności, nie jest silnie namiętny, jest życzliwy, nie o zdeprawowanych myślach, z ustanowioną uważnością, jasno pojmujący, skoncentrowany, o zjednoczonym umyśle i kontrolowanych zmysłach, jest blisko mnie i ja jestem blisko niego. Z jakiego powodu? Ten mnich widzi Dhammę. Widząc Dhammę, widzi mnie”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Choć blisko podążając z tyłu,
Pełen pragnień i urazy,
Zobacz jak daleko jest -
Pożądliwy od niepożądliwego,
Niewygaszony od wygaszonego,
Chciwy od wolnego od chciwości.

Ale mądra osoba z bezpośrednią wiedzą
W pełni zrozumiała Dhammę,
Stając się bez pragnień, spokojna
Jak ciche niewzruszone jezioro.

Spójrz jak blisko jest -
Ten bez pragnień do drugiego bez pragnień,
Wygaszony do wygaszonego,
Wolny od chciwości do wolnego od chciwości.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0503m.mul0.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Varapanyo