Tytuł: Ognie

O autorach: Varapanyo

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

Iti.3.44

Aggi Sutta

Ognie

Tłumaczenie: Varapanyo

alternatywne tłumaczenie:


To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, są te trzy ognie. Jakie trzy? Ogień pożądania, ogień nienawiści, ogień złudzenia. Takie, mnisi, są te trzy ognie”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Ogień pożądania pali śmiertelników
Zafascynowanych zmysłowymi przyjemnościami;
Ogień nienawiści pali wrogich ludzi
Którzy zabijają inne stworzenia;

Ogień złudzenia pali pomieszanych,
Nie widzących Dhammy Szlachetnych.
Będąc nieświadoma tych trzech ogni,
Ludzkość rozmiłowuje się w osobowości.

Nieuwolnieni z więzów Mary
Powiększają szeregi piekielne,
Egzystencję w królestwie zwierząt
Demonów i sferę duchów.

Ale ci zaangażowani w praktykowanie
Nauki Buddy, dzień i noc
Ciągle postrzegający brzydotę ciała,
Wygaszają ogień pożądania.

Ci najlepsi z ludzi przez przyjazność
Wygaszają ogień nienawiści,
I wygaszają ogień złudzenia
Przez zrozumienie wiodące do penetracji.

Wygasiwszy te trzy ognie,
Niestrudzenie nocą i dniem,
Ci przenikliwi osiągną wygaszenie,
I przekroczą wszelkie cierpienie.

Szlachetni widzący, mistrzowie wiedzy,
Mądrzy z doskonałym zrozumieniem,
Przez bezpośrednie poznanie końca narodzin
Nigdy więcej nie dojdą do odnowy istnienia.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0503m.mul0.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Varapanyo