Tytuł: Miłe Zachowanie

O autorach: Varapanyo

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

Iti.3.48

Kalyāṇasīla Sutta

Miłe Zachowanie

Tłumaczenie: Varapanyo

alternatywne tłumaczenie:


To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, mnich który jest o miłym zachowaniu, miłej naturze i miłej mądrości, jest nazywany w tej Dhammie i Dyscyplinie tym, który jest w pełni spełniony, który osiągnął wypełnienie, najwyższym wśród ludzi. A jak mnich jest o miłym zachowaniu? Tu mnich jest moralny, żyje powstrzymany powstrzymaniem reguł dyscypliny, wyposażony w doskonałe prowadzenie się i zachowanie; widząc niebezpieczeństwo w najmniejszym błędzie, podejmuje reguły treningu i trenuje zgodnie z nimi. W ten sposób mnich jest tym o miłym zachowaniu. Tak jest on o miłym zachowaniu. A jak jest on o miłej naturze? Tu mnich żyje zaangażowany w kultywowanie siedmiu czynników przebudzenia. W ten sposób mnich jest tym o miłej naturze. Tak jest on o miłym zachowaniu i miłej naturze. A jak jest on o miłej mądrości? Tu przez swą osobistą realizację przez bezpośrednią wiedzę, mnich tutaj i teraz wkracza i trwa w wyzwoleniu umysłu i wyzwoleniu przez zrozumienie co bez skaz przez wyczerpanie skaz. W ten sposób mnich jest o miłej mądrości. W taki sposób jest on o miłym zachowaniu, miłej naturze, i miłej mądrości. W tej Dhammie i Dyscyplinie jest nazywany tym, który jest w pełni spełniony, który osiągnął wypełnienie, najwyższym wśród ludzi”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Sumienny mnich
Nigdy nie czyniący zła w żaden sposób,
Ani ciałem, ani mową czy umysłem,
Jest nazywany „tym o miłym zachowaniu”.

Skromny mnich
Który dobrze kultywował stany
Wiodące do przebudzenia
Jest nazywany „tym o miłej naturze”.

Mnich bez skaz
Który rozumie siebie
Zakończył tutaj cierpienie
Jest nazywany „tym o miłej mądrości”.

Ten kto celuje w tych trzech rzeczach,
Niezakłopotany, ze zniszczonymi wątpliwościami,
Nieprzywiązany do niczego w świecie
Jest nazywany „tym kto porzucił wszystko”.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0503m.mul0.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Varapanyo