Tytuł: Ofiarowanie Dhammy

O autorach: Varapanyo

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

Iti.4.01

Brāhmaṇadhammayāga Sutta

Ofiarowanie Dhammy

Tłumaczenie: Varapanyo

alternatywne tłumaczenie:


To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, jestem braminem, odpowiadającym na prośby, szczodrym, niosącym swe ostatnie ciało, niedoścignionym lekarzem i chirurgiem. Wy jesteście moimi prawowiernymi synami, zrodzonymi z moich ust, zrodzonymi z Dhammy, ukształtowanymi przez Dhammę, spadkobiercami Dhammy, nie spadkobiercami materialnych rzeczy. Mnisi, są te dwa rodzaje dawania, dawanie materialnych rzeczy i dawanie Dhammy. Z tych dwóch rodzajów dawania, to jest główne, mianowicie, dawanie Dhammy. Są dwa rodzaje dzielenia się: dzielenie się materialnymi rzeczami i dzielenie się Dhammą. Z tych dwóch rodzajów dzielenia się, to jest główne, mianowicie dzielenie się Dhammą. Są dwa rodzaje pomocy: pomoc w materialnych rzeczach i pomoc w Dhammie. Z tych dwóch rodzajów pomocy, ta jest główna, mianowicie pomoc w Dhammie”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Tathagata dokonał ofiarowania Dhammy,
Nieegoistyczny, współczujący wszystkim istotom;
Żywe istoty czczą takiego,
Wychodzącego poza istnienie, jako wodza bogów i ludzi.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0503m.mul0.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Varapanyo