Tytuł: Łatwe do Osiągnięcia

O autorach: Varapanyo

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

Iti.4.02

Sulabha Sutta

Łatwe do Osiągnięcia

Tłumaczenie: Varapanyo

alternatywne tłumaczenie:


To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, są cztery błahe rzeczy, łatwe do osiągnięcia i nienaganne. Jakie cztery? Szata zrobiona z odpadków jest błahą rzeczą, łatwą do osiągnięcia i nienaganną. Jedzenie zebrane podczas obchodu żebraczego jest błahą rzeczą, łatwą do osiągnięcia i nienaganną. Korzeń drzewa jako miejsce zamieszkania jest błahą rzeczą, łatwą do osiągnięcia i nienaganną. Lekarstwo ze sfermentowanego moczu jest błahą rzeczą, łatwą do osiągnięcia i nienaganną. Te, mnisi, są cztery błahe rzeczy łatwe do osiągnięcia i nienaganne. Jeżeli mnich jest zadowolony z tych rzeczy co błahe i łatwe do osiągnięcia, mówię o nim, że ma rekwizyty do bycia pustelnikiem”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Ten co zadowolony z nienagannego,
Z rzeczy błahych i łatwo osiągalnych,
Jego umysł nie staje się poirytowany,
Gdy nie osiąga miejsca do zamieszkania,
Szat do noszenia i jedzenia i picia;
Nie czuje urazy do nikogo z żadnej ze stron.

Te rzeczy są zdeklarowane jako będące
Odpowiednimi dla pustelniczego życia
Przez ich posiadanie mnich
Może trwać zadowolony i pilny.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0503m.mul0.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Varapanyo