Tytuł: Pustelnicy i Bramini

O autorach: Varapanyo

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

Iti.4.04

Samaṇabrāhmaṇa Sutta

Pustelnicy i Bramini

Tłumaczenie: Varapanyo

alternatywne tłumaczenie:


To zostało powiedziane przez Zrealizowanego, powiedziane przez Arahata, i tak usłyszałam: „Mnisi, jacykolwiek pustelnicy i bramini nie rozumieją takim jakim to rzeczywiście jest: 'To cierpienie'; 'To powstanie cierpienia'; 'To wstrzymanie cierpienia'; 'To droga prowadząca do wstrzymania cierpienia' – to ci pustelnicy i bramini nie są uważani przeze mnie za będących prawdziwymi pustelnikami wśród pustelników, za będących prawdziwymi braminami wśród braminów. Ci czcigodni żyją bez zrealizowania i osiągnięcia tutaj i teraz przez własną bezpośrednią wiedzę celu bycia pustelnikiem, celu bycia braminem. Ale, mnisi, jacykolwiek pustelnicy i bramini rozumieją takim jakim to rzeczywiście jest: 'To cierpienie'; 'To powstanie cierpienia'; 'To wstrzymanie cierpienia'; 'To droga prowadząca do wstrzymania cierpienia' – ci pustelnicy i bramini są uważani przeze mnie za będących prawdziwymi pustelnikami wśród pustelników, za będących prawdziwymi braminami wśród braminów. Ci czcigodni żyją osiągnąwszy i zrealizowawszy tutaj i teraz przez własną bezpośrednią wiedzę cel bycia pustelnikiem, cel bycia braminem”. To jest znaczenie tego co powiedział Zrealizowany. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane:

Ci którzy nie rozumieją cierpienia,
Ani jak cierpienie powstaje,
Ani gdzie cierpienie ostatecznie się kończy
Zupełnie bez pozostałości,
I którzy nie znają ścieżki
Wiodącej do uwolnienia z cierpienia -
Są pozbawieni wyzwolenia umysłu
Brakuje im również wyzwolenia przez zrozumienie;
Nie umiejący doprowadzić cierpienia do końca,
Podróżują między narodzinami i śmiercią.

Ale ci którzy rozumieją cierpienie,
I jak cierpienie powstaje,
I gdzie cierpienie ostatecznie się kończy
Zupełnie bez pozostałości,
I którzy znają ścieżkę
Wiodącą do uwolnienia z cierpienia -
Posiadają uwolnienie umysłu
I wyzwolenie przez zrozumienie;
Umieją doprowadzić cierpienie do końca,
I nigdy nie powrócą do narodzin i śmierci.

To także jest znaczeniem tego co powiedział Zrealizowany, i tak usłyszałam.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0503m.mul0.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Varapanyo