Przedstawiamy krótki film dokumentalny Johna Prestona o ścieżce buddyjskiej i medytacji. Wywiady z medytującymi w ośrodku Czcigodnego Pemasiri Thery, na Sri Lance.

Wnikliwy i uważny widz wyłapie kilka nieścisłości. Właśnie dlatego publikujemy ten film, ku przestrodze i nauce. Na podstawie tych sześciu minut można by napisać długą dysertację, jednak poniżej zostaną przedstawione wyłącznie najważniejsze punkty sporne:
1. Autor cytuje Buddhę, jednak prawdziwy cytat jest jeden, pod koniec filmu, wyłącznie w napisach polskich.
2. Nibbānadhātu jest kontrowersyjnym pomysłem, jeśli uznamy go za stan, sferę, wymiar, czy chociażby element, który emanuje na otoczenie.
3. Koncepcja jakoby miejsca były nasycane, przepełniane energiami także jest sprzeczna z tym, co głosił Buddha.

Powód dla którego prezentujemy ten film jest taki, by wiedzieć w jaki sposób odróżniać dzieła (czy będą to filmy czy książki to sprawa drugorzędna), które są zgodne z tym co głosił Buddha, z tymi, które zdają się być takowymi. Każdy rzecz jasna może mieć własną opinię, nie trzeba opierać swojej wiedzy na tekstach i przekazach, jednak dla tego typu osób można na koniec wskazać suttę a zwłaszcza wstęp Thanissaro Bhikkhu na temat oszczerstw i nieumiejętnego reprezentowania Nauczania Buddhy: Alagaddūpama Sutta (MN.022 - Mowa o porównaniu do węża)