Javana

(franc. javati, zmuszać): Impulsy, jest etapem pełnego poznania w trakcie procesu poznawczego lub Procesu Percepcji (citta-vīthi , patrz viññān.a-kicca). Etap ten ma miejsce w szczytowym punkcie procesu, gdy przedmiot jest duży lub znaczący. To właśnie w tej fazie wytwarzana jest karma, czyli korzystna lub szkodliwa wola dotycząca percepcji, która była przedmiotem wcześniejszego etapu w omawianym procesie świadomości. Istnieje siedem momentów impulsów. W Światowej świadomości (lokiya) w fazie impulsów moża powstać każda z 17 karmicznie korzystnych rodzajów świadomości (Tabela I 1-17) lub 12 szkodliwych (Tabela I 22-23). Jednak dla Arahata impulsy nie mają już charakteru karmicznego, czyli wytwarzającego odrodzenie, lecz są funkcjami niezależnymi od Karmy (porównaj kiriya, Tabela I 72-89). Istnieje osiem dalszych ponad-światowych rodzajów impulsów (Tabela I 18-21, 66-69).

Cztery momenty impulsów bezpośrednio poprzedzających wejście we Wchłonięcie (jhāna) lub jedną z ponad-światowych Ścieżek (magga, patrz ariya-puggala) to:

W odniesieniu do wejścia we wchłonięcie kasin.a ziemi są one wyjaśnione następująco w Vis.M. IV:

"Po przerwaniu Podświadomego Strumienia istnienia (bhavanga-sota) powstaje „Uwaga przy drzwiach umysłu” (manodvārāvajjana, patrz viññān.a-kicca) biorąc za przedmiot kasin.a ziemi (i myśląc) "Ziemia! Ziemia!" Po tym pojawiają się cztery lub pięć momentów impulsów, z których ostatni (moment dojrzałości) należy do Sfery subtelnej Materii (rūpāvacara) podczas gdy pozostałe należą do Sfery Zmysłów (kāmāvacara, patrz avacara), chociaż ostatni jest silniejszy w koncepcji myślowej, dyskursywnym myśleniu, zainteresowaniu (zachwycie), radości i skupieniu (porównaj jhāna) niż stany świadomości należące do sfery zmysłów. Są one nazywane przygotowawczymi (parikamma-samādhi) ponieważ Przygotowują one do Osiągnięcia Skupienia (appanā-samādhi), Zbliżania się (upacāra-samādhi) ponieważ są one bliskie osiągnięcia skupienia i zbliżają się do ich sąsiedztwa, Dostosowania (anuloma) ponieważ dostosowują się do kolejnych przygotowawczych stanów i następującego po nich osiągnięcia skupienia. Ostatni z tych czterech jest nazywany Dojrzałym (gotrabhū).

W podobny sposób opisane są w Vis.M. XIII, 1 momenty impulsów poprzedzające osiągnięcie boskiego ucha. Patrz kamma, (Załącznik).

POWRÓT