Kalāpa

Grupa, jednostka: 1. Jednostka ciała (patrz rūpa-kalāpa).

2. Posiada znaczenie Skupisk istnienia (khandha) w kalāpasammasana (patrz sammasana), czyli Zrozumieniu poprzez Skupiska, które stanowi zastosowanie Metodologicznego (lub indukcyjnego) Wglądu (naya-vipassanā) dla zrozumienia pięciu Skupisk (khandha) jako nietrwałych, bolesnych i pozbawionych "ja". Jest więc on procesem metodologicznego podsumowywania lub uogólniania na podstawie własnego medytacyjnego doświadczenia, które odnosi się do każdego z pięciu skupisk rozumianych jako przeszłe, obecne, przyszłe, wewnętrzene, zewnętrzne itd.

W Vis.M. XX, gdzie zrozumienie przez skupiska jest wyjaśnione szczegółowo powiedziane jest, że stanowi ono początek wglądu jako że prowadzi do wiedzy o powstawaniu i rozpadzie, pierwszej z ośmiu wiedzy z wglądu (patrz visuddhi VI). Jest ono konieczne dla uzyskania piątego Oczyszczenia (visuddhi V), patrz Vis.M. XX, 2, 6ff (Załącznik).

POWRÓT