Kāmesu micchācāra

dosł. Błędne lub Złe Postępowanie w odniesieniu do Zmysłowych rzeczy, Nieprawe Współżycie Seksualne odnosi się do cudzołóstwa, współżycia z nieletnimi i osobami pod opieką. Powstrzymywanie się od takich nieprawych czynów jest jednym z pięciu zasad moralnych (patrz sikkhāpada), które obowiązują wszystkich Buddystów. Poprzez wszelkie inne seksualne działania nie można stać się winnym złamania tego wskazania, które jest uważane za wielkie przewinienie. Jednak mnich musi przestrzegać całkowitego celibatu.

W wielu Suttach (np. A.X., 176) znajdziemy następujące wyjaśnienie: "Unika on nieprawego współżycia seksualnego powstrzymując się od niego. Nie współżyje z dziewczętami, które są wciąż pod opieką ojca lub matki, brata, siostry lub krewnych, ani z zamężną kobietą, ani ze skazaną, ani też z zaręczonymi dziewczętami."

POWRÓT