Kammaññatā

Zdolność Przystosowawcza, tzn. form Fizycznych (rūpassa, patrz khandha, Podsumowanie I), czynników Mentalnych (kāya) i Świadomości (citta). Porównaj Tabela II.

POWRÓT