Kasin.a

(prawdopodobnie spokrewnione z Sanskryckim krtsna, "wszystko, całkowicie, cały"), jest to określenie całkowicie zewnętrznego przedmiotu stosowanego do wytworzenia i rozwinięcia skupienia umysłu dla osiągnięcia czterech Wchłonięć (jhāna).

Jest to skupienie całej i niepodzielnej uwagi na widzialnym przedmiocie jako Obiekcie Przygotowawczym (parikamma-nimitta) np. kolorowym punkcie lub dysku, kawałku ziemi lub stawie w oddali, do chwili, gdy nawet z zamkniętymi oczyma postrzega się jego odbicie w umyśle, czyli Uzyskany Obraz (uggaha-nimitta). Następnie, gdy w dalszym ciągu kieruje się uwagę na ten przedmiot może pojawić się czysty i nieporuszony Przeciwny Obraz (patibhāga-nimitta) i w ten sposób osiąga się Skupienie Sąsiedztwa (upacāra-samādhi). Gdy wciąż utrzymuje się skupienie na tym przedmiocie ostatecznie osiąga się stan umysłu, w którym wszystkie działania zmysłów zostają zawieszone i w którym nie ma widzenia, ani słyszenia, odczuć ciała i uczuć - to znaczy stan pierwszego Skupienia Umysłu (jhāna).

W Suttach wspomniane jest następujące 10 kasina:

  • Kasina Ziemi,
  • Wody,
  • Ognia,
  • Wiatru,
  • Niebieska,
  • Żółta,
  • Czerwona,
  • Biała,
  • Przestrzeni i
  • Świadomości.

"Istneje 10 Sfer Kasin.a: ktoś widzi kasin.ę ziemi ponad, pod nim, ze wszystkich stron, niepodzielną, nieograniczoną. … ktoś widzi kasin.ę wody ponad, pod nim itd." (M. 77, D. 33) Porównaj abhibhāyatana, bhāvanā, dalej patrz Fund. IV.

Kasin.a Przestrzeni i Świadomości jest opisana w Vis.M. V pod nazwami Kasin.a Ograniczonej Przestrzeni (paricchinnākāsa-kasin.a, patrz Załącznik) i Kasin.a Światła (āloka-kasin.a).

Pełny opis znajduje się w Vis.M. IV-V, także Atthasālini tł. I, 248.

POWRÓT