Kāya

(dosł. nagromadzenie): Grupa, Ciało, może zarówno odnosić się do fizycznego ciała (rūpa-kāya) oraz mentalnego ciała (nāma-kāya). W drugim przypadku jest ona zbiorczą nazwą na skupiska mentalne (uczucia, percepcja, formacje metalne, świadomość - patrz khandha) lub jedynie uczucia, percepcję i parę formacji mentalnych (patrz nāma) np. kāya-lahutā itp. (patrz Tabela II).

Kāya ma to samo znaczenie w standardowym opisie trzeciego Wchłonięcia (jhāna) "i odczuwa on radość w swym umyśle lub jego mentalnym zbiorze [ang. mental constitution] (kāya)" oraz w opisie osiągnięcia ośmiu Wyzwoleń (vimokkha), np. w Pug. 1-8: "po tym jak osiągnął osiem Wyzwoleń w jego umyśle lub jego osobie (kāya)."

Kāya jest także piątym organem zmysłów, czyli organem ciała - patrz āyatana, dhātu, indriya.

POWRÓT