Tytuł: Kumārapañhā (Khp.4 - Pytania chłopca)

O tłumaczu Piotr Jagodziński

Wersja pdf:

view source

print
.

Wersja epub:

1. ‘‘Ekaṃ nāma kiṃ’’? ‘‘Sabbe sattā āhāraṭṭhitikā’’.

2. ‘‘Dve nāma kiṃ’’? ‘‘Nāmañca rūpañca’’.

3. ‘‘Tīṇi nāma kiṃ’’? ‘‘Tisso vedanā’’.

4. ‘‘Cattāri nāma kiṃ’’? ‘‘Cattāri ariyasaccāni’’.

5. ‘‘Pañca nāma kiṃ’’? ‘‘Pañcupādānakkhandhā’’.

6. ‘‘Cha nāma kiṃ’’? ‘‘Cha ajjhattikāni āyatanāni’’.

7. ‘‘Satta nāma kiṃ’’? ‘‘Satta bojjhaṅgā’’.

8. ‘‘Aṭṭha nāma kiṃ’’? ‘‘Ariyo aṭṭhaṅgiko maggo’’.

9. ‘‘Nava nāma kiṃ’’? ‘‘Nava sattāvāsā’’.

10. ‘‘Dasa nāma kiṃ’’? ‘‘Dasahaṅgehi samannāgato ‘arahā’ti vuccatī’’ti.

1. "Co nazywamy jednym?" "Wszystkie istoty trwają dzięki pożywieniu".

2. "Co nazywamy dwoma?" "Nazwę i formę".

3. "Co nazywamy trzema?" "Trzy uczucia".

4. "Co nazywamy czterema?" "Cztery Szlachetne Prawdy".

5. "Co nazywamy pięcioma?" "Pięć składowych przywiązania".

6. "Co nazywamy sześcioma?" "Sześć wewnętrznych sfer zmysłowych"

7. "Co nazywamy siedmioma?" "Siedem czynników oświecenia".

8. "Co nazywamy ośmioma?" "Szlachetną Ośmioraką Ścieżkę"

9. "Co nazywamy dziewięcioma?" "Dziewięć siedlisk istot".

10. "Co nazywamy dziesięcioma?" "Dziesięciorakimi cechami obdarzony zwany jest Godnym".


Powrót do Tipiṭaki

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.3 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg

POMÓŻ FUNDACJI "THERAVADA"
(KRS: 0000464215, NIP: 5223006901, Regon: 146715622)

KONTO BANKOWE: 89 2030 0045 1110 0000 0270 1020


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://tipitaka.org/romn/cscd/s0501m.mul3.xml

Źródło: http://www.tipitaka.org/

Tłumaczenie: Piotr Jagodziński