Tytuł: Maṅgala Sutta (Khp.5 - Mowa o błogosławieństwie)

O tłumaczu Piotr Jagodziński

Wersja pdf:

view source

print
.

Wersja epub:

Evaṃ me sutaṃ. Ekaṃ samayaṃ Bhagavā Sāvatthiyaṃ viharati Jetavane Anāthapiṇḍikassa ārāme. Atha kho aññatarā devatā abhikkantāya rattiyā abhikkantavaṇṇā kevalakappaṃ Jetavanaṃ obhāsetvā yena Bhagavā tenupasaṅkami. Upasaṅkamitvā Bhagavantaṃ abhivādetvā ekamantaṃ aṭṭhāsi. Ekamantaṃ ṭhitā kho sā devatā Bhagavantaṃ gāthāya ajjhabhāsi:

Oto com usłyszał. Pewnego razu Błogosławiony przebywał niedaleko miasta Sāvatthi w klasztorze Anāthapiṇḍiki w gaju Jety. W tym czasie pewna deva, w samym środku nocy z niezrównaną wspaniałością rozświetliwszy swym blaskiem cały gaj Jety przybyła do Błogosławionego. Przybliżywszy się złożyła z wielkim szacunkiem ukłon i stanęła z boku. Stojąc tak zwróciła się do Błogosławionego tymi wersami:

Bahū devā manussā ca,
maṅgalāni acintayuṃ.
Ākaṅkhamānā sotthānaṃ,
brūhi maṅgalamuttamaṃ.

Wielu bogów i ludzi
poszukując szczęścia,
rozmyślało nad tym
czym są błogosławieństwa.
Proszę, powiedz nam co jest błogosławieństwem najwyższym.

Asevanā ca bālānaṃ,
paṇḍitānañca sevanā,
pūjā ca pūjaneyyānaṃ,
etaṃ maṅgalamuttamaṃ.

Nie identyfikuj się z głupcami,
bądź identyfikowany z mędrcami,
szanuj tych, którzy są 
zasłużenie szanowani,
to jest błogosławieństwo najwyższe.

Patirūpadesavāso ca,
pubbe ca katapuññatā.
attasammāpaṇidhi ca,
etaṃ maṅgalamuttamaṃ.

W odpowiednim miejscu żyć,
nieustannie dobre zasługi czynić,
we właściwy sposób się doskonalić,
to jest błogosławieństwo najwyższe. 

Bāhusaccañca sippañca,
vinayo ca susikkhito,
subhāsitā ca yā vācā,
etaṃ maṅgalamuttamaṃ.

Posiadać umiejętności i
mieć najwyższe poznanie,
udoskonalać się
w moralnej dyscyplinie,
w mowie wysławiać się łagodnie,
to jest błogosławieństwo najwyższe.

Mātāpitu upaṭṭhānaṃ,
puttadārassa saṅgaho,
anākulā ca kammantā,
etaṃ maṅgalamuttamaṃ.

Dla matki i ojca być pomocnym,
dla dzieci i współmałżonka 
być opiekuńczym,
zajęciem trudzić się nieskomplikowanym,
to jest błogosławieństwo najwyższe. 

Dānañca dhammacariyā ca,
ñātakānañca saṅgaho,
anavajjāni kammāni,
etaṃ maṅgalamuttamaṃ.

Bycie szczodrym, życie zgodne z Dhammą prowadzenie,
o bliskie osoby troskliwe dbanie,
nienagannych czynów popełnianie,
to jest błogosławieństwo najwyższe.

Āratī viratī pāpā,
majjapānā ca saṃyamo,
appamādo ca dhammesu,
etaṃ maṅgalamuttamaṃ.

Od zła powstrzymywać się i stronić,
substancji odurzających unikać,
na naturę zjawisk się uwrażliwiać,
to jest błogosławieństwo najwyższe.

Gāravo ca nivāto ca,
santuṭṭhi ca kataññutā,
kālena dhammassavanaṃ,
etaṃ maṅgalamuttamaṃ.

Mieć szacunek do innych i 
być skromnym,
zadowolonym oraz wdzięcznym,
słuchanie Dhammy 
w czasie odpowiednim,
to jest błogosławieństwo najwyższe. 

Khantī ca sovacassatā,
samaṇānañca dassanaṃ,
kālena dhammasākacchā,
etaṃ maṅgalamuttamaṃ.

Bycie tolerancyjnym, do rad słuchania skorym, mając wzór w każdym czcigodnym, dyskutowanie o Dhammie
w czasie odpowiednim,
to jest błogosławieństwo najwyższe.

Tapo ca brahmacariyañca,
ariyasaccāna dassanaṃ,
nibbānasacchikiriyā ca,
etaṃ maṅgalamuttamaṃ.

Pilne praktykowanie i
czystego życia realizowanie,
Czterech Szlachetnych Prawd dostrzeganie,
Nibbany doświadczanie,
to jest błogosławieństwo najwyższe.

Phuṭṭhassa lokadhammehi,
cittaṃ yassa na kampati,
asokaṃ virajaṃ khemaṃ,
etaṃ maṅgalamuttamaṃ.

Czyj umysł, choć dotknięty przez światowe uwarunkowania,
pozostanie niezmącony,
wolny od smutków i skaz,
w pełni zabezpieczony,
to jest błogosławieństwo najwyższe.

Etādisāni katvāna,
sabbatthamaparājitā,
sabbattha sotthiṃ gacchanti,
taṃ tesaṃ maṅgalamuttama"nti.

Ci, którzy dokonują 
tak pomyślnych czynów,
wszędzie są niezwyciężeni,
gdziekolwiek będą, są zaspokojeni,
to jest dla nich 
błogosławieństwo najwyższe.


Powrót do Tipiṭaki

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.3 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg

POMÓŻ FUNDACJI "THERAVADA"
(KRS: 0000464215, NIP: 5223006901, Regon: 146715622)

KONTO BANKOWE: 89 2030 0045 1110 0000 0270 1020


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://tipitaka.org/romn/cscd/s0501m.mul4.xml

Źródło: http://www.tipitaka.org/

Tłumaczenie: Piotr Jagodziński