Tytuł: Ratana Sutta (Khp.6 - Mowa o Klejnocie)

O tłumaczu Piotr Jagodziński

Wersja pdf:

view source

print
.

Wersja epub:

Yānīdha bhūtāni samāgatāni,
Bhummāni vā yāni va antalikkhe.
Sabbeva bhūtā sumanā bhavantu,
Athopi sakkacca suṇantu bhāsitaṃ.
Jakiekolwiek istoty
tutaj zgromadzone,
ziemskie czy niebiańskie,
oby wszystkie były szczęśliwe,
oraz by uważnie wysłuchały
moich słów.
Tasmā hi bhūtā nisāmetha sabbe,
Mettaṃ karotha mānusiyā pajāya.
Divā ca ratto ca haranti ye baliṃ,
Tasmā hi ne rakkhatha appamattā.
Zatem natężcie słuch
wszystkie istoty,
okażcie mettę dla ludzi,
którzy w dzień i w nocy
przynoszą wam dary,
dlatego też chrońcie ich gorliwie.
Yaṃ kiñci vittaṃ idha vā huraṃ vā,
Saggesu vā yaṃ ratanaṃ paṇītaṃ.
Na no samaṃ atthi Tathāgatena.
Idampi Buddhe ratanaṃ paṇītaṃ.
Etena saccena suvatthi hotu!
Czy będzie to skarb tutaj
czy w świecie ponad,
czy też drogocenny klejnot w niebiesiech,
żaden nie równa się z Tathāgatą.
W Buddzie jest ten drogocenny klejnot.
Niech świadectwo tej prawdy pomyślność przyniesie!
Khayaṃ virāgaṃ amataṃ paṇītaṃ,
Yadajjhagā Sakyamunī samāhito.
Na tena Dhammena samatthi kiñci,
Idampi Dhamme ratanaṃ paṇītaṃ.
Etena saccena suvatthi hotu!
Wyzbyty z zanieczyszczeń,
bez pożądań, poza śmierci rubieże,
ponad przeciętność wstąpił łagodny mędrzec z rodu Sakyów.
Nie ma niczego coby równało się tej Dhammie.
W Dhammie jest ten drogocenny klejnot.
Niech świadectwo tej prawdy pomyślność przyniesie!
Yaṃ Buddhaseṭṭho parivaṇṇayī suciṃ, Samādhimānantarikaññamāhu.
Samādhinā tena samo na vijjati,
Idampi Dhamme ratanaṃ paṇītaṃ.
Etena saccena suvatthi hotu!
Tę czystą koncentrację umysłu,
wychwalał niedościgniony Buddha,
jako dającą natychmiastowe rezultaty na Ścieżce.
Nie ma takowej, która byłaby równa tej koncentracji.
W Dhammie jest ten drogocenny klejnot.
Niech świadectwo tej prawdy pomyślność przyniesie!
Ye puggalā aṭṭha sataṃ pasatthā,
Cattāri etāni yugāni honti.
Te dakkhiṇeyyā Sugatassa sāvakā,
Etesu dinnāni mahapphalāni.
Idampi Saṅghe ratanaṃ paṇītaṃ,
Etena saccena suvatthi hotu!
Tych osiem osób stanowi cztery pary;
Ci są wychwalani przez prawych,
Ci są uczniami Błogosławionego,
wartymi dawanych im darów,
Im ofiarowane dary przynoszą obfite owoce.
W Saṅdze jest ten drogocenny klejnot.
Niech świadectwo tej prawdy pomyślność przyniesie!
Ye suppayuttā manasā daḷhena,
Nikkāmino Gotamasāsanamhi.
Te pattipattā amataṃ vigayha,
Laddhā mudhā nibbutiṃ bhuñjamānā.
Idampi Saṅghe ratanaṃ paṇītaṃ,
Etena saccena suvatthi hotu!
Z czujnym i pilnym umysłem,
dokładnie wykonując instrukcje Gotamy,
zrealizowawszy to co miało być urzeczywistnione,
bez przeszkód cieszą się spokojem wyzwolenia,
będąc poza śmiercią i poza pożądaniami.
W Saṅdze jest ten drogocenny klejnot.
Niech świadectwo tej prawdy pomyślność przyniesie!
Yathindakhīlo pathavissito siyā,
Catubbhi vātehi asampakampiyo.
Tathūpamaṃ sappurisaṃ vadāmi,
Yo ariyasaccāni avecca passati.
Idampi Saṅghe ratanaṃ paṇītaṃ,
Etena saccena suvatthi hotu!
Tak jak mocno osadzony w ziemi filar,
nie zadrży pod wpływem czterech wiatrów,
Tak też, powiadam wam,
Poczciwi, w ten sposób dostrzegają Szlachetne Prawdy.
W Saṅdze jest ten drogocenny klejnot.
Niech świadectwo tej prawdy pomyślność przyniesie!
Ye ariyasaccāni vibhāvayanti,
Gambhīrapaññena sudesitāni.
Kiñcāpi te honti bhusaṃ pamattā,
Na te bhavaṃ aṭṭhamamādiyanti.
Idampi Saṅghe ratanaṃ paṇītaṃ,
Etena saccena suvatthi hotu!
Ci, którzy jasno pojmują Szlachetne Prawdy,
będąc odpowiednio pouczeni przez Tego o Wnikliwej Mądrości,
nawet gdy ulegną zamroczeniu,
ósmy raz już się nie odrodzą.
W Saṅdze jest ten drogocenny klejnot.
Niech świadectwo tej prawdy pomyślność przyniesie!
Sahāvassa dassanasampadāya,
Tayassu dhammā jahitā bhavanti.
Sakkāyadiṭṭhi vicikicchitañca,
Sīlabbataṃ vāpi yadatthi kiñci.
Wraz z ustanowieniem wglądu,
pozbywają się trzech zanieczyszczeń:
przekonania o istnieniu trwałej osobowości,
wątpliwości odnośnie Doktryny,
oraz wiary w wyzwolenie poprzez rytuały i ceremonie.
Catūhapāyehi ca vippamutto,
Chaccābhiṭhānāni abhabba kātuṃ.
Idampi Saṅghe ratanaṃ paṇītaṃ,
Etena saccena suvatthi hotu!
Ocaleni są z czterech stanów niedoli,
niezdolni do popełniania sześciu zwyrodniałych występków.
W Saṅdze jest ten drogocenny klejnot.
Niech świadectwo tej prawdy pomyślność przyniesie!
Kiñcāpi so kamma karoti pāpakaṃ,
Kāyena vācā uda cetasā vā.
Abhabba so tassa paṭicchadāya,
Abhabbatā diṭṭhapadassa vuttā.
Idampi Saṅghe ratanaṃ paṇītaṃ,
Etena saccena suvatthi hotu!
Jeśli ten kto ujrzał Nieuwarunkowane,
robiłby coś nieodpowiedniego,
czynem, słowem czy myślą,
nie będzie w stanie tego ukryć;
gdyż powiedziano, że jest to niemożliwością.
W Saṅdze jest ten drogocenny klejnot.
Niech świadectwo tej prawdy pomyślność przyniesie!
Vanappagumbe yatha phussitagge,
Gimhānamāse paṭhamasmiṃ gimhe.
Tathūpamaṃ Dhammavaraṃ adesayi,
Nibbānagāmiṃ paramaṃ hitāya.
Idampi Buddhe ratanaṃ paṇītaṃ,
Etena saccena suvatthi hotu!
Tak jak w gęstwinach leśnych,
wraz z pierwszymi letnimi upałami,
rozkwitają najwyższe korony drzew,
tak też nauczana przez Niego Najwartościowsza z Nauk,
odpowiednio wdrożona prowadzi do Nibbāny - najdoskonalszego dobra.
W Buddzie jest ten drogocenny klejnot.
Niech świadectwo tej prawdy pomyślność przyniesie!
Varo Varaññū Varado Varāharo,
Anuttaro Dhammavaraṃ adesayi.
Idampi Buddhe ratanaṃ paṇītaṃ,
Etena saccena suvatthi hotu!
Najdoskonalszy, Znawca Najwartościowszego,
Dawca Najcenniejszego,
Głosiciel Najważniejszego,
Niezrównany w objaśnianiu
Najkorzystniejszej z Nauk.
W Buddzie jest ten drogocenny klejnot.
Niech świadectwo tej prawdy pomyślność przyniesie!
Khīṇaṃ purāṇaṃ
nava natthi sambhavaṃ,
Virattacittāyatike bhavasmiṃ.
Te khīṇabījā avirūḷhichandā,
Nibbanti dhīrā yathāyaṃ padīpo.
Idampi Saṅghe ratanaṃ paṇītaṃ,
Etena saccena suvatthi hotu!
Kładą kres temu co przeszło,
nowemu nie pozwalają powstać,
nie przywiązują uwagi do ponownego stawania się,
wyzbyli się ochoty do potencjalnego odrodzenia,
Mędrcy ci wygaśli niczym płomień w lampie.
W Saṅdze jest ten drogocenny klejnot.
Niech świadectwo tej prawdy pomyślność przyniesie!
Yānīdha bhūtāni samāgatāni,
Bhummāni vā yāni va antalikkhe.
Tathāgataṃ devamanussapūjitaṃ,
Buddhaṃ namassāma suvatthi hotu!
Jakiekolwiek istoty tutaj zgromadzone,
ziemskie czy niebiańskie,
Oddając razem cześć Doskonałemu Buddzie,
któremu hołd składają bogowie i ludzie,
niech nastanie pomyślność!
Yānīdha bhūtāni samāgatāni,
Bhummāni vā yāni va antalikkhe.
Tathāgataṃ devamanussapūjitaṃ,
Dhammaṃ namassāma suvatthi hotu!
Jakiekolwiek istoty tutaj zgromadzone,
ziemskie czy niebiańskie,
Oddając razem cześć Doskonałej Dhammie,
której hołd składają bogowie i ludzie,
niech nastanie pomyślność!
Yānīdha bhūtāni samāgatāni,
Bhummāni vā yāni va antalikkhe.
Tathāgataṃ devamanussapūjitaṃ, Saṅghaṃ namassāma suvatthi hotū!’ti.
Jakiekolwiek istoty tutaj zgromadzone,
ziemskie czy niebiańskie,
Oddając razem cześć Doskonałej Saṅdze,
której hołd składają bogowie i ludzie,
niech nastanie pomyślność!

Powrót do Tipiṭaki

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.3 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg

POMÓŻ FUNDACJI "THERAVADA"
(KRS: 0000464215, NIP: 5223006901, Regon: 146715622)

KONTO BANKOWE: 89 2030 0045 1110 0000 0270 1020


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://tipitaka.org/romn/cscd/s0501m.mul5.xml

Źródło: http://www.tipitaka.org/

Tłumaczenie: Piotr Jagodziński