POWRÓT DO SŁOWNIKA


Zwana niekiedy Khuddaka Ganthą, piąta i ostatnia Nikāya Sutta Pitaki. Zbudowana z pietnastu niezależnych traktatów, którym niektórzy przypisują wczesny okres powstania, inni zaś datują je na późniejszy etap komponowania Kanonu. Nikāya w większości zbudowana jest z wersów i zawiera wszystkie ważniejsze kolekcje palijskiej poezji.
Piętnaście ksiąg to:

 1. Khuddaka Pātha
 2. Dhammapada
 3. Udāna
 4. Itivuttaka
 5. Sutta Nipāta
 6. Vimāna Vatthu
 7. Peta Vatthu
 8. Theragāthā
 9. Therīgāthā
 10. Jātaka
 11. Niddesa: Cūḷa- i Māha-
 12. Patisambhidā Magga
 13. Apadāna
 14. Buddhavamsa
 15. Cariyāpitaka (Sp.i.18; DA.i.17).

Zgodnie z inną klasyfikacją kompletna Vinaya i Abhidhamma wraz z całym nauczaniem Buddhy niezawartym w pozostałych czterech Nikāyach stanowią wspólnie Khuddaka Nikāyę (DA.i.23; Sp.i.27).

Dīghābhānaka negują autentyczność Khuddaka Pāthy, Cariyāpitaki i Apadāny, a pozostałe księgi uznają za część Abhidhamma Pitaki.

Majjhimabhānaka podważają wartość Khuddaka Pāthy lecz uznają pozostałe, które wg nich stanowią część Sutta Pitaki(DA.i.15).

Zgodnie z birmańską tradycją do listy dołącza się cztery dodatkowe księgi: Milindapañha, Suttasangaha, Petakopadesa oraz Nettippakarana. Bode, op. cit., 4.


POWRÓT DO SŁOWNIKA


Słownik w języku angielskim

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

64px-Heckert_GNU_white.svg.png

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:

Uznaniem autorstwa może być przypis wskazujący na adres strony internetowej odwołujący się do tego dzieła.