Kilesa

Skalania, są splamieniami umysłu, szkodliwymi właściwościami. Vis.M. XXII, 49, 65: "Istnieje 10 skalań, nazywanych tak ponieważ są one same skalane i ponieważ także kalają związane z nimi czynniki mentalne. Są to:

  1. Chciwość (lobha),
  2. Nienawiść (dosa),
  3. Złudzenia (moha),
  4. Zarozumiałość (māna),
  5. Oparte a domysłach poglądy (dit.t.hi),
  6. Sceptyczne wątpienie (vicikicchā),
  7. Ociężałość umysłu (thīna),
  8. NIepokój (uddhacca),
  9. Brak Wstydu (ahirika),
  10. Brak moralnego Strachu lub niesumienność (anottappa)."

Na temat 1-3 patrz mūla, 4 patrz māna, 5 patrz dit.t.hi, 6-8 patrz nīvaran.a, 9 i 10 patrz ahirika -anottappa.

Tych dziesięć jest wyjaśnionych w Dhs.1229f i wymienionych w Vibh. XII.W Suttach brak jest jakiejkolwiek klasyfikacji kilesa, chociaż termin pojawia się dość często. Dla pokrewnego terminu upakkilesa (nieczystości) podawana jest odmienna lista (Załącznik).

POWRÓT