Przed rozpoczęciem nauki:

1. zapoznaj się z zasadami wymowy http://sasana.wikidot.com/kieszonkowy-slownik-palijsko-polski
2. przeczytaj jakich form zapisu używamy na stronie: http://sasana.wikidot.com/kieszonkowy-slownik-palijsko-polski#toc3
3. warto także poznać podstawy Dhammy Buddhy, badania na ten temat można zacząć tu: http://sasana.wikidot.com/jak-zaczac


LEKCJA 1

(zobacz lekcję - Podstawy pāḷijskiego - Lekcja 1)

Przetłumacz na polski:

1. Bhūpālo bhuñjati.
2. Puttā sayanti.
3. Vāṇijā sayanti.
4. Buddho passati.
5. Kumāro dhāvati.
6. Mātulo kasati.
7. Brāhmaṇā bhāsanti.
8. Mittā gacchanti.
9. Kassakā pacanti.
10. Manusso chindati.
11. Purisā dhāvanti.
12. Sahāyako bhuñjati.
13. Tathāgato bhāsati.
14. Naro pacati.
15. Sahāyā kasanti.
16. Sugato āgacchati.

Odpowiedź:

1. Król je.
2. Synowie śpią.
3. Kupcy śpią.
4. Przebudzony patrzy.
5. Chłopiec biegnie.
6. Wuj orze.
7. Bramini mówią.
8. Przyjaciele idą.
9. Rolnicy gotują.
10. Człowiek tnie.
11. Mężczyźni biegną.
12. Przyjaciel je.
13. Oświecony mówi.
14. Mężczyzna gotuje.
15. Przyjaciele orzą.
16. Błogosławiony przychodzi.

Przetłumacz na pāḷijski:

1. Synowie biegną.
2. Wuj patrzy.
3. Przebudzony przychodzi.
4. Chłopcy jedzą.
5. Kupcy idą.
6. Mężczyzna śpi.
7. Królowie idą.
8. Bramin tnie.
9. Przyjaciele mówią.
10. Rolnik orze.
11. Kupiec przychodzi.
12. Synowie tną.
13. Wujowie mówią.
14. Chłopak biegnie.
15. Przyjaciel mówi.
16. Przebudzony widzi.

Odpowiedź:

1. Puttā dhāvanti.
2. Mātulo passati.
3. Buddho āgacchati.
4. Kumārā bhuñjanti.
5. Vāṇijā gacchanti.
6. Manusso / puriso / naro sayati.
7. Bhūpālā gacchanti.
8. Brāhmaṇo chindati.
9. Mittā / sahāyā / sahāyakā bhāsanti.
10. Kassako kasati.
11. Vāṇijo āgacchati.
12. Puttā chindanti.
13. Mātulā bhāsanti.
14. Kumāro dhāvati.
15. Mitto / sahāyo / sahāyako bhāsati.
16. Buddho passati.

LEKCJA 2

(zobacz lekcję - Podstawy pāḷijskiego - Lekcja 2)

Przetłumacz na polski:

1. Tathāgato dhammaṃ bhāsati.
2. Brāhmaṇā odanaṃ bhuñjanti.
3. Manusso suriyaṃ passati.
4. Kumārā sigāle paharanti.
5. Yācakā bhattaṃ yācanti.
6. Kassakā āvāṭe khaṇanti.
7. Mitto gāmaṃ āgacchati.
8. Bhūpālo manusse rakkhati.
9. Puttā pabbataṃ gacchanti.
10. Kumāro Buddhaṃ vandati.
11. Vāṇijā patte āharanti.
12. Puriso vihāraṃ gacchati.
13. Kukkurā pabbataṃ dhāvanti.
14. Sigālā gāmaṃ āgacchanti.
15. Brāhmaṇā sahāyake āharanti.
16. Bhūpālā sugataṃ vandanti.
17. Yācakā sayanti.
18. Mittā sunakhe haranti.
19. Putto candaṃ passati.
20. Kassako gāmaṃ dhāvati.
21. Vāṇijā rukkhe chindanti.
22. Naro sigālaṃ vijjhati.
23. Kumāro odanaṃ bhuñjati.
24. Yācako soṇaṃ paharati.
25. Sahāyakā pabbate āruhanti.

Odpowiedź:

1. Oświecony mówi Prawdę.
2. Bramini jedzą ugotowany ryż.
3. Człowiek patrzy na słońce
4. Chłopcy biją szakale.
5. Żebracy żebrzą o ryż.
6. Rolnicy kopią doły.
7. Przyjaciel przychodzi do wioski.
8. Król ochrania ludzi.
9. Synowie idą na wzgórze.
10. Chłopiec czci Przebudzonego.
11. Kupcy przynoszą miski.
12. Mężczyzna idzie do klasztoru.
13. Psy biegną na wzgórze.
14. Szakale podchodzą/przychodzą do wioski
15. Bramini przyprowadzają przyjaciół.
16. Królowie czczą Błogosławionego.
17. Żebracy śpią.
18. Przyjaciele biorą psy.
19. Syn widzi księżyc.
20. Rolnik biegnie do wioski.
21. Kupcy ścinają drzewa.
22. Mężczyzna strzela do szakala.
23. Chłopiec je ugotowany ryż.
24. Żebrak bije psa.
25. Przyjaciele wspinają się na góry.

Przetłumacz na pāḷijski:

1. Ludzie idą do klasztoru.
2. Rolnicy wchodzą na góry.
3. Bramin je ryż.
4. Przebudzony widzi chłopców.
5. Wujowie przynoszą miski.
6. Syn opiekuje się psem.
7. Król czci Oświeconego.
8. Kupiec przyprowadza chłopca.
9. Przyjaciele oddają cześć braminowi.
10. Żebracy żebrzą o ryż.
11. Kupcy strzelają do szakali.
12. Chłopcy wspinają się na górę.
13. Rolnik biegnie do wioski.
14. Kupiec gotuje ryż.
15. Synowie uwielbiają wuja.
16. Królowie chronią ludzi.
17. Błogosławiony przychodzi do klasztoru.
18. Mężczyźni schodzą.
19. Rolnicy kopią doły.
20. Kupiec biegnie.
21. Pies widzi księżyc.
22. Chłopcy wspinają się na drzewa.
23. Bramin przynosi miskę.
24. Żebrak śpi.
25. Król widzi Przebudzonego.

Odpowiedź:

1. Manussā/purisā/narā vihāraṃ gacchanti.
2. Kassakā pabbate āruhanti.
3. Brāhmaṇo bhattaṃ/odanaṃ bhuñjati.
4. Buddho kumāre passati.
5. Mātulā patte āharanti.
6. Putto sunakhaṃ/soṇaṃ/kukkuraṃ rakkhati.
7. Bhūpālo Buddhaṃ/Tathāgataṃ/Sugataṃ vandati.
8. Vāṇijo kumāraṃ āharati.
9. Mittā/sahāyā/sahāyakā brāhmaṇaṃ vandanti.
10. Yācakā bhattaṃ/odanaṃ yācanti.
11. Vāṇijā sigāle vijjhanti.
12. Kumārā pabbataṃ āruhanti.
13. Kassako gāmaṃ dhāvati.
14. Vāṇijo bhattaṃ pacati.
15. Puttā mātulaṃ vandanti.
16. Bhūpālā manusse rakkhanti.
17. Buddho/Sugato/Tathāgato vihāraṃ āgacchati.
18. Purisā oruhanti.
19. Kassakā āvāṭe khaṇanti.
20. Vāṇijo dhāvati.
21. Sunakho/soṇo/kukkuro candaṃ passati.
22. Kumārā rukkhe āruhanti.
23. Brāhmaṇo pattaṃ āharati.
24. Yācako sayati.
25. Bhūpālo Buddhaṃ passati.

LEKCJA 3

(zobacz lekcję - Podstawy pāḷijskiego - Lekcja 3)

Przetłumacz na polski:

1. Buddho sāvakehi saddhiṃ vihāraṃ gacchati.
2. Puriso puttena saha dīpaṃ dhāvati.
3. Kassako sarena sigālaṃ vijjhati.
4. Brāhmaṇā mātulena saha pabbataṃ āruhanti.
5. Puttā pādehi kukkure paharanti.
6. Mātulo puttehi saddhiṃ rathena gāmaṃ āgacchati.
7. Kumārā hatthehi patte āharanti.
8. Coro maggena assaṃ harati.
9. Kassako āvāṭaṃ oruhati.
10. Bhūpālā paṇḍitehi saha samaṇe passanti.
11. Paṇḍito bhūpālena saha Tathāgataṃ vandati.
12. Puttā sahāyena saddhiṃ odanaṃ bhuñjanti.
13. Vāṇijo pāsāṇena migaṃ paharati.
14. Sunakhā pādehi āvāṭe khaṇanti.
15. Brāhmaṇo puttena saha suriyaṃ vandati.
16. Kassako soṇehi saddhiṃ rukkhe rakkhati.
17. Sugato sāvakehi saha vihāraṃ āgacchati.
18. Yācako pattena bhattaṃ āharati.
19. Paṇḍitā saggaṃ gacchanti.
20. Kumārā assehi saddhiṃ gāmaṃ dhāvanti.
21. Coro khaggena naraṃ paharati.
22. Vāṇijo sakaṭena dīpe āharati.
23. Assā maggena dhāvanti.
24. Sigālā migehi saddhiṃ pabbataṃ dhāvanti.
25. Bhūpālo paṇḍitena saha manusse rakkhati.

Odpowiedź:

1. Przebudzony idzie z uczniami do klasztoru.
2. Mężczyzna biegnie z synem na wyspę.
3. Rolnik strzela do szakala strzałą.
4. Bramini wspinają się z wujem na górę.
5. Synowie kopią/uderzają psy stopami.
6. Wuj przyjeżdża z synami do wioski rydwanem.
7. Chłopcy przynoszą w dłoniach miski.
8. Złodziej zabiera konia z drogi.
9. Rolnik schodzi do dołka.
10. Królowie z mędrcami patrzą na pustelników.
11. Mędrzec z królem czczą Oświeconego.
12. Synowie jedzą ryż z przyjacielem.
13. Kupiec uderza jelenia kamieniem.
14. Psy kopią doły łapami.
15. Bramin czci z synem słońce.
16. Rolnik strzeże z psami drzew.
17. Błogosławiony przychodzi z uczniami do klasztoru.
18. Żebrak przynosi ryż w misce.
19. Mędrcy idą do nieba.
20. Chłopcy biegną z końmi do wioski.
21. Złodziej uderza mieczem mężczyznę.
22. Kupiec przywozi/sprowadza lampy na wozie / wozem.
23. Konie biegną drogą.
24. Szakale biegną z jeleniami na wzgórze.
25. Król ochrania z mędrcem ludzi.

Przetłumacz na pāḷijski:

1. Pustelnik widzi z przyjacielem Przebudzonego.
2. Uczniowie idą z Oświeconym do klasztoru.
3. Koń biegnie z psami na górę.
4. Chłopiec uderza kamieniem lampę.
5. Kupcy strzelają strzałami w jelenie.
6. Rolnicy kopią dłońmi doły.
7. Chłopcy jadą z wujem rydwanem do klasztoru.
8. Bramin gotuje z przyjacielem ryż.
9. Król ochrania z mędrcami wyspę.
10. Królowie czczą z synami pustelników.
11. Złodzieje przywożą konie na wyspę.
12. Uczniowie wspinają się z ludźmi na góry.
13. Kupcy ścinają z rolnikami drzewa.
14. Żebrak kopie z przyjacielem dół.
15. Bramin widzi z wujami księżyc.
16. Złodziej bije mieczem konie.
17. Syn przynosi ugotowany ryż w misce.
18. Chłopcy biegną z psami na górę.
19. Kupcy przyjeżdżają z rolnikami wozem do wioski.
20. Wujowie przyjeżdżają z synami rydwanami do klasztoru.
21. Szakale biegną drogą na górę.
22. Psy kopią łapami/stopami dziury.
23. Mężczyzna niesie w dłoni piłę.
24. Pustelnicy idą do nieba.
25. Przebudzony przychodzi z uczniami do wioski.

Odpowiedź:

1. Samaṇo sahāyena / sahāyakena / mittena saha Buddhaṃ passati.
2. Sāvakā Tathāgatena saha vihāraṃ gacchanti.
3. Asso kukkurehi / sunakhehi / soṇehi saddhiṃ pabbataṃ dhāvati.
4. Kumāro pāsāṇena dīpaṃ paharati.
5. Vāṇijā sarehi mige vijjhanti.
6. Kassakā hatthehi āvāṭe khaṇanti.
7. Kumārā mātulena saddhiṃ rathena vihāraṃ gacchanti.
8. Brāhmaṇo sahāyena / sahāyakena / mittena saha odanaṃ pacati.
9. Bhūpālo paṇḍitehi saha dīpaṃ rakkhati.
10. Bhūpālā puttehi saddhiṃ samaṇe vandanti.
11. Corā asse dīpaṃ āharanti.
12. Sāvakā purisehi saha pabbate āruhanti.
13. Vāṇijā kassakehi saddhiṃ rukkhe chindanti.
14. Yācako sahāyena / sahāyakena / mittena saha āvāṭaṃ khaṇati.
15. Brāhmaṇo mātulehi saha candaṃ passati.
16. Coro khaggena assaṃ paharati.
17. Putto pattena odanaṃ āharati.
18. Kumārā kukkurehi / sunakhehi / soṇehi saha pabbataṃ dhāvanti.
19. Vāṇijā kassakehi saddhiṃ sakaṭehi gāmaṃ āgacchanti.
20. Mātulā puttehi saha rathehi vihāraṃ āgacchanti.
21. Sigālā maggena pabbataṃ dhāvanti.
22. Kukkurā / sunakhā / soṇā pādehi āvāṭe khaṇanti.
23. Naro hatthena kakacaṃ harati.
24. Samaṇā saggaṃ gacchanti.
25. Buddho sāvakehi saha gāmaṃ āgacchati.

LEKCJA 4

(zobacz lekcję - Podstawy pāḷijskiego - Lekcja 4)

Przetłumacz na polski:

1. Corā gāmamhā pabbataṃ dhāvanti.
2. Dārako mātulasmā odanaṃ yācati.
3. Kumāro sopānamhā patati.
4. Mātulā sāṭake dhovanti.
5. Dhīvarā piṭakehi macche āharanti.
6. Upāsakā samaṇehi saddhiṃ vihārasmā nikkhamanti.
7. Brāhmaṇo kakacena rukkhaṃ chindati.
8. Kumārā mittehi saha bhūpālaṃ passanti.
9. Vāṇijo assena saddhiṃ pabbatasmā oruhati.
10. Yācako kassakasmā soṇaṃ yācati.
11. Sappā pabbatehi gāmaṃ otaranti.
12. Amaccā sarehi mige vijjhanti.
13. Coro gāmamhā sakaṭena sāṭake harati.
14. Bhūpālo amaccehi saddhiṃ rathena pāsādaṃ āgacchati.
15. Sūkarā pādehi āvāṭe khaṇanti.16. Kumāro sahāyakehi saha sāṭake dhovati.
17. Samaṇā gāmamhā upāsakehi saddhiṃ nikkhamanti.
18. Kukkuro piṭakamhā macchaṃ khādati.
19. Mitto puttamhā sunakhaṃ yācati.
20. Buddho sāvake pucchati.
21. Amaccā paṇḍitehi pañhe pucchanti.
22. Rajako sahāyena saha sāṭakaṃ dhovati.
23. Macchā piṭakamhā patanti.
24. Corā pāsāṇehi varāhe paharanti.
25. Amacco pāsādamhā suvaṃ āharati.

Odpowiedź:

1. Złodzieje biegną z wioski na wzgórze.
2. Dziecko żebrze ryż od wuja.
3. Chłopiec spada ze schodka.
4. Wujowie myją ubrania.
5. Rybacy przynoszą ryby w koszach.
6. Świeccy wyznawcy wychodzą z pustelnikami z klasztoru.
7. Bramin ścina drzewo piłą.
8. Chłopcy z przyjaciółmi widzą króla.
9. Kupiec schodzi z góry z koniem / na koniu.
10. Żebrak żebrze / prosi o psa od rolnika.
11. Węże schodzą z gór / ze wzgórz do wioski.
12. Doradca strzela w jelenie strzałami.
13. Złodziej bierze / zabiera wozem ubrania z wioski.
14. Król przybywa z doradcami rydwanem do pałacu.
15. Świnie kopią stopami / racicami doły.
16. Chłopiec z przyjaciółmi pierze ubrania.
17. Pustelnicy wychodzą z uczniami z wioski.
18. Pies zjada rybę z kosza.
19. Przyjaciel żebrze / prosi o psa od syna.
20. Przebudzony pyta uczniów.
21. Doradcy pytają / zadają pytania mędrcom.
22. Pomywacz z przyjacielem pierze ubranie.
23. Ryby wypadają z koszy.
24. Złodzieje uderzają świnie głazami.
25. Doradca przynosi papugę z pałacu.

Przetłumacz na pāḷijski:

1. Konie biegną z wioski na górę.
2. Kupcy przyjeżdżają ze świeckimi wyznawcami z wyspy do klasztoru.
3. Złodzieje strzelają strzałami w świnie.
4. Świecki wyznawca pyta mędrca o prawdę.
5. Dziecko spada z przyjacielem z głazu.
6. Pies gryzie chłopca.
7. Doradcy wychodzą z królem z pałacu.
8. Człowiek przynosi z wyspy jelenia.
9. Rolnik schodzi z drzewa.
10. Psy biegną z końmi drogą.
11. Chłopcy biorą od kupców lampy.
12. Złodziej schodzi ze schodów.
13. Kupcy przynoszą z gór papugi.
14. Koń uderza nogą węża.
15. Wuj z przyjaciółmi widzi ze wzgórza mnichów.
16. Kupcy przywożą z wyspy konie do pałacu.
17. Doradca wypytuje złodzieja.
18. Rolnik je z pomywaczem ryż.
19. Dziecko spada ze schodów.
20. Rybak wchodzi z wujem na górę.
21. Żebrak śpi/ leży z psem.
22. Królowie ochraniają z doradcami wyspy.
23. Król czci z pałacu Przebudzonego.
24. Mężczyzna zabija mieczem węża.
25. Rybacy przywożą wozami ryby do wioski.
26. Świnie biegną ze wzgórza do wioski.
27. Świeccy wyznawcy wypytują [od] mędrców o pytania.
28. Syn przynosi z drzewa papugę.
29. Mędrcy idą do klasztoru.
30. Uczniowie idą drogą do wioski.

Odpowiedź:

1. Assā gāmamhā pabbataṃ dhāvanti.
2. Vāṇijā upāsakehi saddhiṃ dīpamhā vihāraṃ āgacchanti.
3. Corā sarehi varāhe vijjhanti.
4. Upāsako paṇḍitamhā dhammaṃ pucchati.
5. Dārako mittena saddhiṃ pāsāṇamhā patati.
6. Soṇo/sunakho/kukkuro kumāraṃ ḍasati.
7. Amaccā bhūpālena saha pāsādamhā nikkhamanti.
8. Puriso dīpamhā migaṃ āharati.
9. Kassako rukkhamhā oruhati.
10. Sunakhā assehi saha maggena dhāvanti.
11. Kumārā vāṇijehi dīpe haranti.
12. Coro sopānamhā oruhati.
13. Vāṇijā pabbatehi suve āharanti.
14. Asso pādena sappaṃ paharati.
15. Mātulo mittehi saha pabbatehi samaṇe passati.
16. Vāṇijā dīpamhā asse pāsādaṃ āharanti.
17. Amacco coraṃ pucchati.
18. Kassako rajakena saddhiṃ odanaṃ bhuñjati.
19. Dārako sopānamhā patati.
20. Dhīvaro mātulena saha pabbataṃ āruhati.
21. Yācako sunakhena saha sayati.
22. Bhūpālā amaccehi saddhim dīpe rakkhanti.
23. Bhūpālo pāsādamhā Buddhaṃ vandati.
24. Naro khaggena sappaṃ hanati.
25. Dhīvarā sakaṭehi macche gāmaṃ āharanti.
26. Varāhā gāmamhā pabbataṃ dhāvanti.
27. Upāsakā paṇḍitamhā pañhe pucchanti.
28. Putto rukkhamhā suvaṃ āharati.
29. Paṇḍitā vihāraṃ gacchanti.
30. Sāvakā maggena gāmaṃ gacchanti.

LEKCJA 5

(zobacz lekcję - Podstawy pāḷijskiego - Lekcja 5)

Przetłumacz na polski:

1. Vāṇijo rajakassa sāṭakaṃ dadāti.
2. Vejjo ācariyassa dīpaṃ āharati.
3. Migā pāsāṇamhā pabbataṃ dhāvanti.
4. Manussā Buddhehi dhammaṃ labhanti.
5. Puriso vejjāya sakaṭaṃ ākaḍḍhati.
6. Dārako hatthena yācakassa bhattaṃ āharati.
7. Yācako ācariyāya āvāṭaṃ khaṇati.
8. Rajako amaccānaṃ sāṭake dadāti.
9. Brāhmaṇo sāvakānaṃ mañce āharati.
10. Vānaro rukkhamhā patati, kukkuro vānaraṃ ḍasati.
11. Dhīvarā piṭakehi amaccānaṃ macche āharanti.
12. Kassako vāṇijāya rukkhaṃ chindati.
13. Coro kuddālena ācariyāya āvāṭaṃ khaṇati.
14. Vejjo puttānaṃ bhattaṃ pacati.
15. Tāpaso luddakena saddhiṃ bhāsati.
16. Luddako tāpasassa dīpaṃ dadāti.
17. Sīhā mige hananti.
18. Makkaṭo puttena saha rukkhaṃ āruhati.
19. Samaṇā upāsakehi odanaṃ labhanti.
20. Dārakā rodanti, kumāro hasati, mātulo kumāraṃ paharati.
21. Vānarā pabbatamhā oruhanti, rukkhe āruhanti.
22. Corā rathaṃ pavisanti, amacco rathaṃ pajahati.
23. Ācariyo dārakāya rukkhamhā sukaṃ āharati.
24. Luddako pabbatasmā ajaṃ ākaḍḍhati.
25. Tāpaso pabbatamhā sīhaṃ passati.
26. Vāṇijā kassakehi lābhaṃ labhanti.
27. Luddako vāṇijānaṃ varāhe hanati.
28. Tāpaso ācariyamhā pañhe pucchati.
29. Patto mañcamhā patati.
30. Kumārā sahāyakehi saddhiṃ nahāyanti.

Odpowiedź:

1. Kupiec daje pomywaczowi ubranie.
2. Lekarz przynosi nauczycielowi lampę.
3. Jelenie biegną ze skały/głazu na wzgórze.
4. Ludzie otrzymują Naukę od Przebudzonego.
5. Mężczyzna ciągnie wóz lekarzowi.
6. Dziecko przynosi żebrakowi ryż w dłoni.
7. Żebrak kopie dół nauczycielowi.
8. Pomywacz daje ubrania doradcom.
9. Bramin przynosi łóżka uczniom.
10. Małpa spada z drzewa, pies kąsa/gryzie małpę.
11. Rybak przynosi doradcom ryby w koszach.
12. Rolnik ścina drzewo kupcowi.
13. Złodziej kopie dół łopatą nauczycielowi.
14. Lekarz gotuje ryż synom.
15. Asceta rozmawia z myśliwym.
16. Myśliwy daje lampę ascecie.
17. Lwy zabijają jelenie.
18. Małpa z synem wchodzi na drzewo.
19. Pustelnicy dostają od wyznawców ryż.
20. Dzieci płaczą, chłopiec się śmieje, wuj bije/uderza chłopca.
21. Małpy schodzą ze wzgórza, wchodzą na drzewa.
22. Złodzieje wchodzą do rydwanu, doradca porzuca/rezygnuje z rydwanu.
23. Nauczyciel przynosi papugę z drzewa dzieciom.
24. Myśliwy ciągnie kozę ze wzgórza.
25. Asceta widzi lwa ze wzgórza.
26. Kupcy osiągają zysk od rolników.
27. Myśliwy zabija świnie/dziki kupcom.
28. Asceta zadaje pytanie nauczycielowi / od nauczyciela.
29. Miska spada z łóżka.
30. Chłopcy kąpią się z przyjaciółmi.

Przetłumacz na pāḷijski:

1. Kupcy przyprowadzają ministrom konie.
2. Myśliwy zabija kupcowi kozę.
3. Mężczyzna ścina piłą drzewa rolnikowi .
4. Jelenie biegną od lwa.
5. Król czci ze świeckimi wyznawcami Przebudzonego.
6. Złodzieje biegną z wiosek w góry.
7. Pomywacz pierze królowi ubrania.
8. Rybak przynosi w koszach ryby rolnikom.
9. Nauczyciel wchodzi do klasztoru, widzi mnichów.
10. Wąż gryzie małpę.
11. Chłopcy ciągną braminowi łóżko.
12. Złodzieje wchodzą z ludźmi do pałacu.
13. Rolnicy zyskują od rybaków ryby.
14. Świnie idą z wyspy na górę.
15. Król opuszcza pałac, syn wchodzi do klasztoru.
16. Lew śpi, małpy się bawią.
17. Nauczyciel chroni synów od psa.
18. Myśliwi strzelają dla ministrów strzałami w jelenie.
19. Dzieci pragną ryż od wuja.
20. Lekarz daje ubranie ascecie.
21. Kupiec przywozi nauczycielowi wozem kozę.
22. Synowie widzą z góry księżyc.
23. Mędrcy zyskują korzyść z / od nauki.
24. Małpy odchodzą z wioski.
25. Syn przynosi z góry dla przyjaciela papugę.
26. Lekarz wchodzi do klasztoru.
27. Szakal biegnie z wioski drogą na wzgórze.
28. Wóz wypada z drogi, dziecko płacze.
29. Ministrowie wchodzą schodami, doktor schodzi schodami.
30. Mędrcy dopytują się/zadają od Przebudzonego pytania.

Odpowiedź:

1. Vāṇijā amaccānaṃ asse āharanti.
2. Luddako vāṇijāya ajaṃ hanati.
3. Puriso kassakassa/kassakāya kakacena rukkhe chindati.
4. Migā sīhamhā dhāvanti.
5. Bhūpālo upāsakehi saddhiṃ Buddhaṃ vandati.
6. Corā gāmehi pabbate dhāvanti.
7. Rajako bhūpālāya/bhūpālassa sāṭake dhovati.
8. Dhīvaro piṭakehi kassakānaṃ macche āharati.
9. Ācariyo vihāraṃ pavisati, samaṇe passati.
10. Sappo makkaṭaṃ/vānaraṃ ḍasati.
11. Kumārā brāhmaṇassa/brāhmaṇāya mañcaṃ ākaḍḍhanti.
12. Corā purisehi/narehi/manussehi saddhiṃ/saha pāsādaṃ pavisanti.
13. Kassakā dhīvarehi macche labhanti.
14. Varāhā dīpamhā pabbataṃ gacchanti.
15. Bhūpālo pāsādaṃ pajahati, putto vihāraṃ pavisati.
16. Sīho sayati, makkaṭā/vānarā kīḷanti.
17. Ācariyo sunakhamhā/kukkuramhā/soṇamhā putte rakkhati.
18. Luddakā amaccānaṃ sarehi mige vijjhanti.
19. Dārakā mātulamhā odanaṃ/bhattaṃ icchanti.
20. Vejjo tāpasassa sāṭakaṃ dadāti.
21. Vāṇijo ācariyāya/ācariyassa sakaṭena ajaṃ āharati.
22. Puttā pabbatamhā/pabbatasmā candaṃ passanti.
23. Paṇḍitā dhammamhā lābhaṃ labhanti.
24. Vānarā gāmamhā nikkhamanti.
25. Putto pabbatasmā mittāya sukaṃ āharati.
26. Vejjo vihāraṃ pavisati.
27. Sigālo gāmamhā maggena pabbataṃ dhāvati.
28. Sakaṭo maggamhā patati, dārako rodati.
29. Amaccā sopānaṃ āruhanti, vejjo sopānaṃ oruhati.
30. Paṇḍitā Buddhasmā pañhe pucchanti.

O autorze

SILVA1.jpg

De Silva Lily
zobacz inne publikacje autora

Lily de Silva jest profesorem Pali i Nauk Buddyjskich na Uniwersytecie w Peradeniya, na Sri Lance. Jest stałym współpracownikiem Buddyjskich pism naukowych i popularnych, a także edytorem podkomentarza do Dihga Nikaya, opublikowanego przez Pali Text Society of London. Kolekcja jej esejów One Foot in the World została opublikowana przez BPS.

Artykuły o podobnej tematyce:

Sprawdź też TERMINOLOGIĘ


Poleć nas i podziel się tym artykułem z innymi: Facebook

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL: Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.

gnu.svg.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons: Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0

cc.png

Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.vri.dhamma.org/publications/pali/primer/

Źródło: Lily de Silva
(M.A., Ph.D., University of Peradeniya, Sri Lanka)
Vipassana Research Institute

Tłumaczenie: Piotr Jagodziński

Image0001%20%281%29.png


Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/