Tytuł: Podniosłe Strofy

O tłumaczach: Varapanyo Bhikkhu, Hubert Kowalewski, Agrios, Piotr Jagodziński

Wersja pdf: pdf2.jpg

view source

print

Wersja epub: epub2.jpg

Bodhi Vagga (Uda.01 … Uda.10 - Rozdział o drzewie Bodhi)

Paṭhamabodhi Sutta (Uda.01 – Pierwsza mowa o drzewie Bodhi) Varapanyo
Dutiyabodhi Sutta (Uda.02 – Druga mowa o drzewie Bodhi) Varapanyo
Tatiyabodhi Sutta (Uda.03 – Trzecia mowa o drzewie Bodhi) Varapanyo
Huṃhuṅka Sutta (Uda.04 – Mowa o drzewie figowym) Varapanyo
Brāhmaṇa Sutta (Uda.05 – Mowa o braminach) Varapanyo
Mahākassapa Sutta (Uda.06 – Mowa o Mahākassapie) Varapanyo | Kowalewski
Ajakalāpaka Sutta (Uda.07 – Mowa o Ajakalāpaka) Varapanyo
Saṅgāmaji Sutta (Uda.08 – Mowa o Saṅgāmaji) Varapanyo
Jaṭila Sutta (Uda.09 – Mowa o ascetach z dredami) Varapanyo
Bāhiya Sutta (Uda.10 – Mowa o Bāhiya) Varapanyo | Kowalewski

Mucalinda Vagga (Uda.11 … Uda.20 - Rozdział o Mucalinda)

Mucalinda Sutta (Uda.11 – Mowa o Mucalinda) Varapanyo
Rāja Sutta (Uda.12 – Mowa o królach) Varapanyo
Daṇḍa Sutta (Uda.13 – Mowa o kiju) Varapanyo | Kowalewski
Sakkāra Sutta (Uda.14 – Mowa o szacunku) Varapanyo
Upāsaka Sutta (Uda.15 – Mowa o świeckim wyznawcy) Varapanyo | Kowalewski
Gabbhinī Sutta (Uda.16 – Mowa o kobiecie w ciąży) Varapanyo | Kowalewski
Ekaputta Sutta (Uda.17 – Mowa o synu pierworodnym) Varapanyo
Suppavāsā Sutta (Uda.18 – Mowa o Suppavāsā) Varapanyo
Visākhā Sutta (Uda.19 – Mowa o Visākhā) Varapanyo
Bhaddiya Sutta (Uda.20 – Mowa o Bhaddiya) Varapanyo

Nanda Vagga (Uda.21 … Uda.30 - Rozdział o Nanda)

Kammavipākaja Sutta (Uda.21 – Mowa o owocach kammy) Varapanyo
Nanda Sutta (Uda.22 – Mowa o Nanda) Varapanyo
Yasoja Sutta (Uda.23 – Mowa o Yasoja) Varapanyo
Sāriputta Sutta (Uda.24 – Mowa o Sāriputta) Varapanyo
Mahāmoggallāna Sutta (Uda.25 – Mowa o Mahāmoggallāna) Varapanyo
Pilindavaccha Sutta (Uda.26 – Mowa o Pilindavaccha) Varapanyo
Sakkudāna Sutta (Uda.27 – Mowa o darze Sakki) Varapanyo
Piṇḍapātika Sutta (Uda.28 – Mowa o chodzącym po jałmużnę) Varapanyo
Sippa Sutta (Uda.29 – Mowa o rzemiośle) Varapanyo
Loka Sutta (Uda.30 – Mowa o świecie) Varapanyo

Meghiya Vagga (Uda.31 … Uda.40 - Rozdział o Meghiya)

Meghiya Sutta (Uda.31 – Mowa o Meghiya) Varapanyo
Uddhata Sutta (Uda.32 – Mowa o zarozumialstwie) Varapanyo
Gopālaka Sutta (Uda.33 – Mowa o pasterzu) Varapanyo
Yakkhapahāra Sutta (Uda.34 – Mowa o uderzeniu yakkhi ) Varapanyo
Nāga Sutta (Uda.35 – Mowa o słoniu) Varapanyo
Piṇḍola Sutta (Uda.36 – Mowa o Piṇḍola) Varapanyo
Sāriputta Sutta (Uda.37 – Mowa o Sāriputta) Varapanyo
Sundarī Sutta (Uda.38 – Mowa o Sundarī) Varapanyo
Upasena Sutta (Uda.39 – Mowa o Upasena) Varapanyo
Sāriputtaupasama Sutta (Uda.40 – Mowa o spokoju Sāriputty) Varapanyo

Soṇa Vagga (Uda.41 … Uda.50 - Rozdział o Soṇa)

Piyatara Sutta (Uda.41 – Mowa o kimś bardziej drogim) Varapanyo
Appāyuka Sutta (Uda.42 – Mowa o krótko żyjących) Varapanyo
Suppabuddhakuṭṭhi Sutta (Uda.43 – Mowa o trędowatym Suppabuddha) Varapanyo
Kumāraka Sutta (Uda.44 – Mowa o chłopcach) Varapanyo
Uposatha Sutta (Uda.45 – Mowa o dniu Uposatha) Varapanyo
Soṇa Sutta (Uda.46 – Mowa o Soṇa) Varapanyo
Kaṅkhārevata Sutta (Uda.47 – Mowa o Kaṅkhārevata) Varapanyo
Saṅghabheda Sutta (Uda.48 – Mowa o podziale Saṅghi) Varapanyo
Sadhāyamāna Sutta (Uda.49 – Mowa o zgiełku) Varapanyo
Cūḷapanthaka Sutta (Uda.50 – Mowa o Cūḷapanthaka) Varapanyo

Jaccandha Vagga (Uda.51 … Uda.60 - Rozdział o ślepcu)

Āyusaṅkhārossajjana Sutta (Uda.51 – Mowa o uwalnianiu złożonosci życiowych) Varapanyo
Sattajaṭila Sutta (Uda.52 – Mowa o siedmiu ascetach z dredami) Varapanyo | Jagodziński
Paccavekkhaṇa Sutta (Uda.53 – Mowa o rozważaniu) Varapanyo | Kowalewski
Paṭhamanānātitthiya Sutta (Uda.54 – Pierwsza mowa o innych szkołach) Varapanyo
Dutiyanānātitthiya Sutta (Uda.55 – druga mowa o innych szkołąch) Varapanyo
Tatiyanānātitthiya Sutta (Uda.56 – Trzecia mowa o innych szkołach) Varapanyo
Subhūti Sutta (Uda.57 – Mowa o Subhūti) Varapanyo
Gaṇikā Sutta (Uda.58 – Mowa o ladacznicy) Varapanyo | Kowalewski
Upātidhāvanti Sutta (Uda.59 – Mowa o wpadaniu) Varapanyo
Uppajjanti Sutta (Uda.60 – Mowa o pojawianiu się) Varapanyo

Cūḷa Vagga (Uda.61 … Uda.70 - Mniejszy rozdział)

Paṭhamalakuṇḍakabhaddiya Sutta (Uda.61 – Pierwsza mowa o Lakuṇḍakabhaddiya) Varapanyo
Dutiyalakuṇḍakabhaddiya Sutta (Uda.62 – Druga mowa o Lakuṇḍakabhaddiya) Varapanyo
Paṭhamasatta Sutta (Uda.63 – Pierwsza mowa o spętaniu) Varapanyo
Dutiyasatta Sutta (Uda.64 – Druga mowa o spetaniu) Varapanyo
Aparalakuṇḍakabhaddiya Sutta (Uda.65 – Mowa o innym Lakuṇḍakabhaddiya ) Varapanyo
Taṇhāsaṅkhaya Sutta (Uda.66 – Mowa o zakończeniu pragnienia) Varapanyo
Papañcakhaya Sutta (Uda.67 – Mowa o zniszczeniu namnażania) Varapanyo
Kaccāna Sutta (Uda.68 – Mowa o Kaccāna) Varapanyo
Udapāna Sutta (Uda.69 – Mowa o studni) Varapanyo | Kowalewski
Utena Sutta (Uda.70 – Mowa o Utena) Varapanyo | Kowalewski

Pāṭaligāmiya Vagga (Uda.71 … Uda.80 - Rozdział o wiosce Pāṭali)

Paṭhamanibbānapaṭisaṃyutta Sutta (Uda.71 – Pierwsza mowa o tym co związane z Nibbāną) Varapanyo | Agrios
Dutiyanibbānapaṭisaṃyutta Sutta (Uda.72 – Druga mowa o tym co związane z Nibbāną) Varapanyo
Tatiyanibbānapaṭisaṃyutta Sutta (Uda.73 – Trzecia mowa o tym co związane z Nibbāną) Varapanyo
Catutthanibbānapaṭisaṃyutta Sutta (Uda.74 – Czwarta mowa o tym co zwiazane z Nibbāną) Varapanyo
Cunda Sutta (Uda.75 – Mowa o Cunda) Varapanyo
Pāṭaligāmiya Sutta (Uda.76 – Mowa o wiosce Pāṭali) Varapanyo
Dvidhāpatha Sutta (Uda.77 – Mowa o dwóch drogach) Varapanyo
Visākhā Sutta (Uda.78 – Mowa o Visākhā) Varapanyo
Paṭhamadabba Sutta (Uda.79 – Pierwsza mowa o Dabba) Varapanyo
Dutiyadabba Sutta (Uda.80 – Druga mowa o Dabba) Varapanyo