Uraga Vagga (Snp.1.01 … Snp.1.12 - Rozdział o wężu)

Uraga Sutta (Snp.1.01 - Mowa o wężu) Kowalewski
Dhaniya Sutta (Snp.1.02 - Mowa o Dhaniya) Kowalewski
Khaggavisāṇa Sutta (Snp.1.03 - Mowa o )
Kasibhāradvāja Sutta (Snp.1.04 - Mowa o Kasibhāradvāja) Kowalewski
Cunda Sutta (Snp.1.05 - Mowa o )
Parābhava Sutta (Snp.1.06 - Mowa o niepowodzeniach) Jagodziński
Vasala Sutta (Snp.1.07 - Mowa o )
Metta Sutta (Snp.1.08 - Mowa o miłującej dobroci) Jagodziński
Hemavata Sutta (Snp.1.09 - Mowa o )
Āḷavaka Sutta (Snp.1.10 – Mowa do Āḷavaka) Kowalewski
Vijaya Sutta (Snp.1.11 - Mowa o )
Muni Sutta (Snp.1.12 - Mowa o )

Cūḷa Vagga (Snp.2.01 … Snp.2.14 - Rozdział o )

Ratana Sutta (Snp.2.01 - Mowa o klejnocie) Jagodziński
Āmagandha Sutta (Snp.2.02 - Mowa o )
Hiri Sutta (Snp.2.03 - Mowa o )
Maṅgala Sutta (Snp.2.04 - Mowa o błogosławieństwie) Jagodziński
Sūciloma Sutta (Snp.2.05 - Mowa o )
Dhammacariya Sutta (Snp.2.06 - Mowa o )
Brāhmaṇadhammika Sutta (Snp.2.07 - Mowa o )
Nāvā Sutta (Snp.2.08 - Mowa o )
Kiṃsīla Sutta (Snp.2.09 - Mowa o )
Uṭṭhāna Sutta (Snp.2.10 - Mowa o wstawaniu) Agrios
Rāhula Sutta (Snp.2.11 - Mowa o Rāhuli)
Nigrodhakappa Sutta (Snp.2.12 - Mowa o )
Sammāparibbājanīya Sutta (Snp.2.13 - Mowa o )
Dhammika Sutta (Snp.2.14 - Mowa o )

Mahā Vagga (Snp.3.01 … Snp.3.12 - Rozdział o )

Pabbajjā Sutta (Snp.3.01 - Mowa o )
Padhāna Sutta (Snp.3.02 - Mowa o )
Subhāsita Sutta (Snp.3.03 - Mowa o )
Sundarikabhāradvāja Sutta (Snp.3.04 - Mowa o )
Māgha Sutta (Snp.3.05 - Mowa o )
Sabhiya Sutta (Snp.3.06 - Mowa o )
Sela Sutta (Snp.3.07 - Mowa do Sela) Varapanyo
Salla Sutta (Snp.3.08 - Mowa o )
Vāseṭṭha Sutta (Snp.3.09 - Mowa do Vāseṭṭha) Varapanyo
Kokālika Sutta (Snp.3.10 - Mowa o )
Nālaka Sutta (Snp.3.11 - Mowa o )
Dvayatānupassanā Sutta (Snp.3.12 - Mowa o )

Aṭṭhaka Vagga (Snp.4.01 … Snp.4.16 - Rozdział o )

Kāma Sutta (Snp.4.01 - Mowa o pragnieniu) Kowalewski
Guhaṭṭhaka Sutta (Snp.4.02 - Mowa o pozostającym w jaskini) Kowalewski
Duṭṭhaṭṭhaka Sutta (Snp.4.03 - Mowa o )
Suddhaṭṭhaka Sutta (Snp.4.04 - Mowa o )
Paramaṭṭhaka Sutta (Snp.4.05 - Mowa o )
Jarā Sutta (Snp.4.06 - Mowa o )
Tissametteyya Sutta (Snp.4.07 - Mowa o )
Pasūra Sutta (Snp.4.08 - Mowa o )
Māgaṇḍiya Sutta (Snp.4.09 - Mowa o Māgaṇḍiya) Agrios
Purābheda Sutta (Snp.4.10 - Mowa o )
Kalahavivāda Sutta (Snp.4.11 - Mowa o )
Cūḷabyūha Sutta (Snp.4.12 - Mowa o )
Mahābyūha Sutta (Snp.4.13 - Mowa o )
Tuvaṭaka Sutta (Snp.4.14 - Ściśnięty kij ) Bartosiewicz
Attadaṇḍa Sutta (Snp.4.15 - Mowa o )
Sāriputta Sutta (Snp.4.16 - Mowa o )

Pārāyana Vagga (Snp.5.01 … Snp.5.16 - Rozdział o )

Ajitamāṇavapucchā (Snp.5.01 - )
Tissametteyyamāṇavapucchā (Snp.5.02 - )
Puṇṇakamāṇavapucchā (Snp.5.03 - )
Mettagūmāṇavapucchā (Snp.5.04 - )
Dhotakamāṇavapucchā (Snp.5.05 - )
Upasīvamāṇavapucchā (Snp.5.06 - )
Nandamāṇavapucchā (Snp.5.07 - )
Hemakamāṇavapucchā (Snp.5.08 - )
Todeyyamāṇavapucchā (Snp.5.09 - )
Kappamāṇavapucchā (Snp.5.10 - )
Jatukaṇṇimāṇavapucchā (Snp.5.11 - )
Bhadrāvudhamāṇavapucchā (Snp.5.12 - )
Udayamāṇavapucchā (Snp.5.13 - )
Posālamāṇavapucchā (Snp.5.14 - )
Mogharājamāṇavapucchā (Snp.5.15 - Pytanie młodzieńca Mogharāja) Agrios
Piṅgiyamāṇavapucchā (Snp.5.16 - )