Kuppa-dhamma

Podatny na zaburzenia, jest ktoś, kto nie osiągnął jeszcze pełnego opanowania wchłonięć. W Pug. 3 jest powiedziane:

"Jaka osoba jest podatna na zaburzenia? Jest to ktoś, kto uzyskuje osiągnięcie sfery subtelnej materii i niematerialnej (patrz avacara), jednak nie osiąga on ich na życzenie, bez trud i wysiłku. Nie wkracza on w nie i nie wychodzi tak jak by sobie tego życzył w odniesieniu do miejsca, przedmiotu i czasu trwania. Dlatego możliwe jest, że w takiej osobie w wyniku niedbałości te osiągnięcia zostaną zaburzone. Ktoś taki jest podatny na zaburzenia."

POWRÓT