Kusala

Zdrowe karmicznie lub przynoszące korzyść, pożyteczne, moralnie dobre, (umiejętne). Według Komentarza (At.t.hasālinī) konotacje są następujące: o dobrym zdrowiu, wolne od winy, wytwarzające korzystne skutki kammiczne, umiejętne. Należy zaznaczyć, że Komentarz wyłącza znaczenie umiejętne, gdy termin jest stosowany do stanów świadomości.

W M. 9 zostało zdefiniowane 10 Zdrowych Sposobów Działania (patrz kamma-patha). W znaczeniu psychologicznym karmicznie zdrowe są wszystkie te Karmiczne Zamiary (kamma-cetanā) oraz świadomość i związane z nimi czynniki mentalne, które są stowarzyszone z dwoma lub trzema zdrowymi Przyczynami (patrz mūla), czyli z Brakiem-chciwości (alobha) i Brakiem-gniewu (adosa) i w niektórych przypadkach także z Brakiem-złudzeń (amoha: mądrość, zrozumienie). Takie stany świadomości są uważane jako zdrowe ponieważ są przyczyną zdrowych rezultatów kammicznych i zawierają nasiona szczęśliwego przeznaczenia lub odrodzenia. Dwa fakty należy dostrzec w tym wyjaśnieniu: (1) to wola tworzy stan świadomości, działanie, dobro lub zło, (2) kryterium moralnym w Buddyzmie jest obecność lub brak trzech Zdrowych lub Moralnych Przyczyn (patrz mūla).

Powyższe wyjaśnienia odnoszą się do Światowej (lokiya) zdrowej świadomości. Skutkami Ponad-światowych Zdrowych (lokuttara-kusala) stanów, czyli czterech Ścieżek Świętości (patrz ariya-puggala) są jedynie odpowiadające im cztery Owoce. Nie tworzą one Karmy ani nie prowadzą do odradzania i to odnosi się także do dobrych czynów Arahata (Tabela I, 73-80) i jego stanów medytacyjnych (Tabela I, 81-89), które są kammicznie Nieaktywne (funkcyjne, patrz kiriya).

Według Abhidhammy (Dhs.) kusala należy do potrójnego podziału wszystkich świadomości na:

który jest pierwszym z Triad (tika) w rozkładzie (mātikā) Abhidhammy. Patrz Przewodnik, str. 4ff., 12ff / Vis.M. XIV, 83ff.

POWRÓT