LIST SKRÓTÓW

A.  - An.guttara Nikāya (cyfry odnoszą się do numeru księgi (nipāta) i Sutty)
Abh.   -  Abhidhamma Pit.aka (Kanon)
Abh. S.  - Abhidhammatthasan.gaha
Abh. St.  -  Studia Abhidhammy, Nyanaponika Thera (BPS)
Zał.   - Załącznik do tej książki
At.t.hasālinī  - (Komentarz do Dhammasan.gan.i)
At.t.hasālinī Tłum.   - The Expositor, tłum. Maung Tin. PTS tłum. Serii
tłum. Boehtl.   - Otto Boehtlingk, Sanskrit-Worbuch
BPS   - Buddhist Publication Society, Kandy
CNid.   -  Cūl.a Niddesa
Kom.   - Komentarz
D.   -  Dīgha Nikāya (cyfry: numer Sutty)
Dhp.   -  Dhammapada
Dhs.   -  Dhammasan.gan.i
Podst.   -  Podstawy Buddyzmu, Nyanatiloka (BPS)
Przewodnik  -  Przewodnik po Abhidhamma Pit.aka, Nyanatiloka, trzecie wydanie 1971 (BPS)
It.   -  Itivuttaka
Kath.   -  Kathāvatthu
Khp.   -  Khuddakapātha
Khp. Tłum.   -  Minor Readings & Illustrator, tłum. (Khp. i Komentarza) Nyan.amoli Thera.
PTS tłum.   -  Series
M.   -  Majjhima Nikāya (cyfry: numer Sutty)
MNid.   -  Mahā Niddesa
Mil.   -  Milindapa 257
Ścieżka   - Path to Deliverance (Ścieżka do wyzwolenia), Nyanatiloka (BPS) (cyfry: paragraphs)
Patth.   -  Patthāna
Pts.M.   -  Patisambhidā Magga
PTS   -  Wydawca: Pāl.i Text Society
Pug.   - Puggala-Pannati (cyfry: paragrafy)
R. Und.   -  Right Understanding, tłumczenie (M. 9 i Com.) Soma Thera (BPS)
S.   - Sam.yutta Nikāya (cyfry: numer Sam.yutta i Sutty)
Sn.   - Sutta Nipāta (cyfry: numery wersów)
Tabela -  Tabela na końcu książki
Therag.  - Theragāthā
Tłum.   - Tłumaczenie
Vibh.   - Vibhan.ga
Vis.M.   - Visuddhi Magga (cyfry – numery rozdziałów i paragrafy w Ścieżki Oczyszczenia (Path of Purification), tłum. by Nyan.amoli Thera, trzecie wydanie, BPS)
WHEEL   - THE WHEEL wydawany przez BPS
W.of B.   - Słowo Buddhy (The Word of the Buddha), Nyanatiloka (BPS)
Yam.   - Yamaka

POWRÓT