Loka

Świat, oznacza trzy sfery istnienia obejmujące cały wszechświat, czyli (1) Zmysłowy Świat (kāma-loka) lub świat pięciu zmysłów, (2) Świat subtelnej Materii (rūpa-loka) odnoszący się do czterech Wchłonięć subtelnej materii (patrz jhāna 1-4), (3) Niematerialny Świat (arūpa-loka) odnoszący się do czterech niematerialnych Wchłonięć (patrz jhāna 5-8).

Zmysłowy świat obejmuje Piekła (niraya), Królestwo Zwierząt (tiracchāna-yoni), Świat Duchów (peta-loka), Sferę Demonów (asura-nikāya), Świat Ludzi (manussa-loka) i sześć niższych niebiańskich światów (patrz deva I). W świecie subtelnej materii (patrz deva II) wciąż istnieją zdolności widzenia i słyszenia, które wraz z innymi zmysłowymi zdolnościami są w czterech wchłonięciach czasowo zawieszone. W niematerialnym świecie (patrz deva III) nie istnieje żadne ciało, istnieją tam jedynie cztery mentalne Skupiska (patrz khandha).

Choć termin loka nie jest stosowany w Suttach do opisu tych trzech światów, lecz jedynie termin bhava istnienie (e.g. M. 43), jak wskazuje na to wiele ważnych wersów nie ma wątpliwości, że te nauki o trzech światach należą do najwcześniejszych, czyli okresu Sutt - najwcześniejszych pism Buddyjskich.

POWRÓT