Mahaggata

dosł. Wspaniale wyrosły, rozwinięty, wzniosły, nadprzyrodzony. Na przykład w mahaggata-citta, jest stanem rozwiniętej świadomości, osiągniętej w skupieniach subtelnej materii lub niematerialnych wchłonięciach (patrz jhāna) i który jest wspomniany w kontemplacji umysłu w Satipat.t.hāna Sutcie (M.10). Mahaggatāramman.a to rozwinięty przedmiot umysłu w tych skupieniach, który jest wspomniany w triadzie przedmiotów w Abhidhammie i Dhs. (patrz Przewodnik str. 6).

POWRÓT