Majjhimā-pat.ipadā

Środkowa Ścieżka, jest Szlachetną Ośmioraką Ścieżką, która prowadzi do Oświecenia i Wyzwolenia od cierpienia poprzez unikanie dwóch skrajności: zmysłowego pożądania i samo-umartwiania się.

"Oddawanie się Zmysłowej Przyjemności (kāma-sukha), nikczemnej, pospolitej, wulgarnej, nieświętej, nieprzynoszącej pożytku oraz oddawanie się Samo-umartwianiu (atta-kilamatha), bolesnemu, nieświętemu, nieprzynoszącemu pożytku - obu tych Doskonały unikał i w ten sposób ustanowił Środkową Ścieżkę (patrz magga), która przynosi zarówno zrozumienie i wiedzę jak i prowadzi do spokoju, rozróżniania, Oświecenia, do Nibbāny. Jest to Szlachetna Ośmioraka Ścieżka, droga prowadząca do Wygaśnięcia cierpienia, jest to: Właściwe Zrozumienie, Właściwa Myśl, Właściwa Mowa, Właściwe Działanie Ciała, Właściwe Zarobkowanie, Właściwy Wysiłek, Właściwa Uważność i Właściwe Skupienie." (S. LVI, 11)

POWRÓT