Mūlapaṇṇāsapāḷi

 • Mūlapariyāyavaggo (sutty MN 1-10) — wersja w pāli
 • Sīhanādavaggo (sutty MN 11-20) — wersja w pāli
 • Opammavaggo (sutty MN 21-30) — wersja w pāli
  • Kakacūpama Sutta (MN.021 – Mowa o porównaniu do piły) - Varapanyo
  • Alagaddūpama Sutta (MN.022 - Mowa o porównaniu do węża) - Varapanyo | Kowalewski
  • Vammika Sutta (MN.023 - Mowa o mrowisku) - Varapanyo
  • Rathavinīta Sutta (MN.024 - Mowa o kolejnych stadiach rydwanów) - Varapanyo
  • Nivāpa Sutta (MN.025 - Mowa o przynęcie) - Varapanyo
  • Ariyapariesanā Sutta (MN.026 - Mowa o uszlachetniającym poszukiwaniu) - Varapanyo | Agrios
  • Cūḷahatthipadopama Sutta (MN.027 – Krótsza mowa o porównaniu do śladów słonia) - Varapanyo | Agrios
  • Mahāhatthipadopama Sutta (MN.028 - Dłuższa mowa o porównaniu do śladów słonia) - Varapanyo
  • Mahāsāropama Sutta (MN.029 - Dłuższa mowa o porównaniu do rdzenia drzewa) - Varapanyo
  • Cūḷasāropama Sutta (MN.030 - Krótsza mowa o porównaniu do rdzenia drzewa) - Varapanyo
 • Mahāyamakavaggo (sutty MN 31-40) — wersja w pāli
  • Cūḷagosiṅga Sutta (MN.031 – Krótsza mowa w Gosiṅga) - Varapanyo
  • Mahāgosiṅga Sutta (MN.032 - Dłuższa mowa w Gosiṅga) - Varapanyo
  • Mahāgopālaka Sutta (MN.033 - Dłuższa mowa o pasterzu krów) - Varapanyo
  • Cūḷagopālaka Sutta (MN.034 – Krótsza mowa o pasterzu krów) - Varapanyo
  • Cūḷasaccaka Sutta (MN.035 – Krótsza mowa do Saccaki) - Varapanyo
  • Mahāsaccaka Sutta (MN.036 - Dłuższa mowa do Saccaki) - Varapanyo
  • Cūḷataṇhāsaṅkhaya Sutta (MN.037 – Krótsza mowa o zakończeniu pragnienia) - Varapanyo
  • Mahātaṇhāsaṅkhaya Sutta (MN.038 - Dłuższa mowa o zakończeniu pragnienia) - Varapanyo | Agrios | Jagodziński
  • Mahā-Assapura Sutta (MN.039 - Dłuższa mowa w Assapura) - Varapanyo
  • Cūḷa-Assapura Sutta (MN.040 – Krótsza mowa w Assapura) - Varapanyo
 • Cūḷayamakavaggo (sutty MN 41-50) — wersja w pāli
  • Sāleyyaka Sutta (MN.041 - Mowa o mieszkańcach Sālā) - Varapanyo
  • Verañjaka Sutta (MN.042 - Mowa o mieszkańcach Verañja) - Varapanyo
  • Mahāvedalla Sutta (MN.043 - Dłuższa mowa o zasobie wiedzy) - Varapanyo | Kowalewski
  • Cūḷavedalla Sutta (MN.044 – Krótsza mowa o zasobie wiedzy) - Varapanyo | Agrios | Kowalewski
  • Cụ̄adhammasamādāna Sutta (MN.045 - Krótsza mowa o podejmowaniu się rzeczy) - Varapanyo
  • Mahādhammasamādāna Sutta (MN.046 - Dłuższa mowa o podejmowaniu się rzeczy) - Varapanyo
  • Vīmaṃsaka Sutta (MN.047 - Mowa o ocenianiu) - Varapanyo
  • Kosambiya Sutta (MN.048 - Mowa o mieszkańcach Kosambi) - Varapanyo
  • Brahmanimantanika Sutta (MN.049 - Mowa o zaproszeniu przez Brahmę) - Varapanyo
  • Māratajjanīya Sutta (MN.050 - Mowa o przestrodze dla Māry) - Varapanyo

Majjhimapaṇṇāsapāḷi

 • Gahapativaggo (sutty MN 51-60) — wersja w pāli
  • Kandaraka Sutta (MN.051 - Mowa do Kandaraka) - Varapanyo
  • Aṭṭhakanāgara Sutta (MN.052 - Mowa o kimś z Aṭṭhakanāgara) - Varapanyo
  • Sekha Sutta (MN.053 - Mowa o mnichu w trakcie treningu) - Varapanyo
  • Potaliya Sutta (MN.054 - Mowa do Potaliya) - Varapanyo | Łucjan
  • Jīvaka Sutta (MN.055 - Mowa do Jīvaka) - Varapanyo
  • Upāli Sutta (MN.056 – Mowa do Upāli) - Varapanyo
  • Kukkuravatika Sutta (MN.057 - Mowa do ascety ścieżki psa) - Varapanyo | Kowalewski
  • Abhayarājakumāra Sutta (MN.058 - Mowa do księcia Abhaya) - Varapanyo | Siristru
  • Bahuvedanīya Sutta (MN.059 - Mowa o rozlicznych uczuciach) - Varapanyo
  • Apaṇṇaka Sutta (MN.060 - Mowa o niepodważalnym) - Varapanyo
 • Bhikkhuvaggo (sutty MN 61-70) — wersja w pāli
  • Ambalaṭṭhikarāhulovāda (MN.061 – Rady dane Rāhuli w Ambalaṭṭhika) - Varapanyo | Siristru
  • Mahārāhulovāda Sutta (MN.062 - Dłuższe rady dane Rāhuli) - Varapanyo
  • Cūḷamālukya Sutta (MN.063 - Krótsza mowa do Mālukya) - Varapanyo | Agrios
  • Mahāmālukya Sutta (MN.064 - Dłuższa mowa do Mālukya) - Varapanyo
  • Bhaddāli Sutta (MN.065 - Mowa do Bhaddāli) - Varapanyo
  • Laṭukikopama Sutta (MN.066 - Mowa o porównaniu do przepiórki) - Varapanyo
  • Cātuma Sutta (MN.067 - Mowa w Cātuma) - Varapanyo
  • Naḷakapāna Sutta (MN.068 - Mowa w Naḷakapāna) - Varapanyo
  • Goliyāni Sutta (MN.069 - Mowa o Goliyāni) - Varapanyo
  • Kīṭāgiri Sutta (MN.070 - Mowa w Kīṭāgiri) - Varapanyo
 • Paribbājakavaggo (sutty MN 71-80) — wersja w pāli
  • Tevijjavaccha Sutta (MN.071 - Mowa do Vaccha o trojakiej wiedzy) - Varapanyo
  • Aggivaccha Sutta (MN.072 - Mowa do Vaccha o ogniu) - Varapanyo
  • Mahāvaccha Sutta (MN.073 - Dłuższa mowa do Vaccha) - Varapanyo
  • Dīghanakha Sutta (MN.074 - Mowa do Dīghanakha) - Varapanyo
  • Māgaṇḍiya Sutta (MN.075 - Mowa do Māgaṇḍiya) - Varapanyo
  • Sandaka Sutta (MN.076 - Mowa do Sandaka) - Varapanyo
  • Mahāsakuludāyi Sutta (MN.077 - Dłuższa mowa do Sakuludāyi) - Varapanyo
  • Samaṇamuṇḍika Sutta (MN.078 - Mowa o Samaṇamuṇḍika) - Varapanyo
  • Cūḷasakuludāyi Sutta (MN.079 - Krótsza mowa do Sakuludāyi) - Varapanyo
  • Vekhanasa Sutta (MN.080 - Mowa do Vekhanasa) - Varapanyo
 • Rājavaggo (sutty MN 81-90) — wersja w pāli
  • Ghaṭikāra Sutta (MN.081 - Mowa o Ghaṭikāra) - Varapanyo
  • Raṭṭhapāla Sutta (MN.082 - Mowa do Raṭṭhapāla) - Varapanyo
  • Maghadeva Sutta (MN.083 - Mowa o Maghadeva) - Varapanyo
  • Madhura Sutta (MN.084 - Mowa w Madhura) - Varapanyo
  • Bodhirājakumāra Sutta (MN.085 - Mowa do księcia Bodhi) - Varapanyo
  • Aṅgulimāla Sutta (MN.086 - Mowa o Aṅgulimāli) - Varapanyo | Siristru
  • Piyajātika Sutta (MN.087 - Mowa o osobach zaliczanych do drogich) - Varapanyo
  • Bāhitika Sutta (MN.088 - Mowa o szacie) - Varapanyo
  • Dhammacetiya Sutta (MN.089 - Mowa o pomniku Dhammy) - Varapanyo
  • Kaṇṇakatthala Sutta (MN.090 - Mowa w Kaṇṇakatthala) - Varapanyo
 • Brāhmaṇavaggo (sutty MN 91-100) — wersja w pāli
  • Brahmāyu Sutta (MN.091 - Mowa do Brahmāyu) - Varapanyo
  • Sela Sutta (MN.092 - Mowa do Sela) - Varapanyo
  • Assalāyana Sutta (MN.093 - Mowa do Assalāyana) - Varapanyo
  • Ghoṭamukha Sutta (MN.094 - Mowa do Ghoṭamukha) - Varapanyo
  • Caṅkī Sutta (MN.095 - Mowa do Caṅkī) - Varapanyo
  • Esukārī Sutta (MN.096 - Mowa do Esukārī) - Varapanyo
  • Dhanañjāni Sutta (MN.097 - Mowa do Dhanañjāni) - Varapanyo
  • Vāseṭṭha Sutta (MN.098 - Mowa do Vāseṭṭha) - Varapanyo
  • Subha Sutta (MN.099 - Mowa do Subha) - Varapanyo
  • Saṅgārava Sutta (MN.100 - Mowa do Saṅgārava) - Varapanyo

Uparipaṇṇāsapāḷi

 • Devadahavaggo (sutty MN 101-110) — wersja w pāli
  • Devadaha Sutta (MN.101 - Mowa w Devadaha) - Varapanyo
  • Pañcattaya Sutta (MN.102 - Mowa o pięciu potrójnych) - Varapanyo
  • Kinti Sutta (MN.103 - Mowa o tym jak jest) - Varapanyo
  • Sāmagāma Sutta (MN.104 - Mowa w Sāmagāma) - Varapanyo
  • Sunakkhatta Sutta (MN.105 - Mowa do Sunakkhatta) - Varapanyo
  • Āneñjasappāya Sutta (MN.106 - Mowa o niezmiennym i odpowiednim ) - Varapanyo
  • Gaṇakamoggallāna Sutta (MN.107 - Mowa do Gaṇakamoggallāna) - Varapanyo
  • Gopakamoggallāna Sutta (MN.108 - Mowa do Gopakamoggallāna) - Varapanyo | Agrios
  • Mahāpuṇṇama Sutta (MN.109 - Dłuższa mowa podczas pełni) - Varapanyo
  • Cūḷapuṇṇama Sutta (MN.110 - Krótsza mowa podczas pełni) - Varapanyo
 • Anupadavaggo (sutty MN 111-120) — wersja w pāli
  • Anupada Sutta (MN.111 - Mowa o kolejnych stopniach) - Varapanyo
  • Chabbisodhana Sutta (MN.112 - Mowa o sześciorakim oczyszczeniu) - Varapanyo
  • Sappurisa Sutta (MN.113 - Mowa o poczciwym człowieku) - Varapanyo
  • Sevitabbāsevitabba Sutta (MN.114 - Mowa o tym co użyteczne i nieużyteczne) - Varapanyo
  • Bahudhātuka Sutta (MN.115 - Mowa o rozlicznych elementach) - Varapanyo
  • Isigili Sutta (MN.116 - Mowa w Isigili) - Varapanyo | Siristru
  • Mahācattārīsaka Sutta (MN.117 - Mowa o wielkiej czterdziestce) - Varapanyo
  • Ānāpānasati Sutta (MN.118 - Mowa o uważności oddechu) - Varapanyo | Agrios | Jagodziński | Siristru
  • Kāyagatāsati Sutta (MN.119 - Mowa o uważności ciała) - Varapanyo
  • Saṅkhārupapatti Sutta (MN.120 - Mowa o umyślnym pojawianiu się) - Varapanyo
 • Suññatavaggo (sutty MN 121-130) — wersja w pāli
  • Cūḷasuññata Sutta (MN.121 - Krótsza mowa o pustce) - Varapanyo | Agrios | Kowalewski
  • Mahāsuññata Sutta (MN.122 - Dłuższa mowa o pustce) - Varapanyo | Kowalewski
  • Acchariyābbhuta Sutta (MN.123 - Mowa o cudownym i niebywałym) - Varapanyo
  • Bākula Sutta (MN.124 - Mowa o Bākula) - Varapanyo
  • Dantabhūmi Sutta (MN.125 - Mowa o poziomach opanowania) - Varapanyo
  • Bhūmija Sutta (MN.126 - Mowa do Bhūmija) - Varapanyo
  • Anuruddha Sutta (MN.127 - Mowa o Anuruddha) - Varapanyo
  • Upakkilesa Sutta (MN.128 - Mowa o skalaniach) - Varapanyo
  • Bālapaṇḍita Sutta (MN.129 - Mowa o głupcach i mędrcach) - Varapanyo
  • Devadūta Sutta (MN.130 - Mowa o posłańcach Dev) - Varapanyo
 • Vibhaṅgavaggo (sutty MN 131-142) — wersja w pāli
  • Bhaddekaratta Sutta (MN.131 - Mowa o jednej pomyślnej nocy) - Varapanyo | Siristru
  • Ānandabhaddekaratta Sutta (MN.132 - Mowa o jednej pomyślnej nocy Ānandy) - Varapanyo
  • Mahākaccānabhaddekaratta Sutta (MN.133 - Mowa o jednej pomyślnej nocy Mahākaccāny) - Varapanyo
  • Lomasakaṅgiyabhaddekaratta Sutta (MN.134 - Mowa o jednej pomyślnej nocy Lomasakaṅgiyi) - Varapanyo
  • Cūḷakammavibhaṅga Sutta (MN.135 - Krótsza mowa o klasyfikacji działań) - Varapanyo
  • Mahākammavibhaṅga Sutta (MN.136 - Dłuższa mowa o klasyfikacji działań)- Varapanyo
  • Saḷāyatanavibhaṅga Sutta (MN.137 - Mowa o klasyfikacji sześciu baz zmysłowych) - Varapanyo | Kowalewski
  • Uddesavibhaṅga Sutta (MN.138 - Mowa o klasyfikacji przedstawień) - Varapanyo
  • Araṇavibhanga Sutta (MN.139 - Mowa o klasyfikacji bezkonfliktowości) - Varapanyo
  • Dhātuvibhaṅga Sutta (MN.140 - Mowa o klasyfikacji elementów) - Varapanyo
  • Saccavibhaṅga Sutta (MN.141 - Mowa o klasyfikacji prawd) - Varapanyo
  • Dakkhiṇāvibhaṅga Sutta (MN.142 - Mowa o klasyfikacji podarunków) - Varapanyo
 • Saḷāyatanavaggo (sutty MN 143-152) — wersja w pāli
  • Anāthapiṇḍikovāda Sutta (MN.143 - Rady dane Anāthapiṇḍice) - Varapanyo
  • Channovāda Sutta (MN.144 - Rady dane Channie) - Varapanyo
  • Puṇṇovāda Sutta (MN.145 - Rady dane Puṇṇie) - Varapanyo
  • Nandakovāda Sutta (MN.146 - Rady Nandaki) - Varapanyo
  • Cūḷarāhulovāda Sutta (MN.147 - Krótsze rady dane Rāhuli) - Varapanyo
  • Chachakka Sutta (MN.148 - Mowa o sześciorakich szóstkach) - Varapanyo
  • Mahāsaḷāyatanika Sutta (MN.149 - Mowa o większej sześciorakiej bazie zmysłowej) - Varapanyo
  • Nagaravindeyya Sutta (MN.150 - Mowa do Nagaravindeyya) - Varapanyo
  • Piṇḍapātapārisuddhi Sutta (MN.151 - Mowa o czystości pożywienia z jałmużny) - Varapanyo
  • Indriyabhāvanā Sutta (MN.152 - Mowa o rozwoju zdolności duchowych) - Varapanyo