Mangala

W ogólnym użyciu oznacza wszystko to, co jest uważane za pomyślne, szczęśliwe, dobry znak. W odróżnieniu od współczesnych mu przesądów, w Mahā-mangala Suttcie (Sn., w. 258 ff.) Buddha wymienił 36 Błogosławieństw, które są prawdziwymi dobrodziejstwami, to znaczy prowadzą do szczęścia. Rozpoczynają się one unikaniem złego towarzystwa i kończą uspokojonym, oczyszczonym umysłem.

W Buddyjskich krajach jest to jedna z najbardziej popularnych i podstawowych Sutt dotyczących etyki świeckich Buddystów. Więcej patrz tłumaczenie Mahā-mangala Sutty (Sasana.pl).

POWRÓT