Prof. Marek Mejor, znawca kultury i religii dawnych Indii, uczony z Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Pracowni Studiów nad Buddyzmem. Autor i tłumacz wielu Książek na temat Buddyzmu, Indii oraz Tybetu: min. “Buddyzm”, Jak modlą się buddyści. Antologia modlitw “, “Buddyzm: powstanie - dzieje - nauka “, “Klasyczny język tybetański”, “Zagadnienie nirwany według therawadinów cejlońskich” . W latach 2003-2012 prezes Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego.

Artykuły prof. Marka Mejora

Wersja na stronie DOWNLOAD
Buddyzm. Zarys historii buddyzmu w Indiach - Wstęp medium.jpg - Różne podejścia do badania historii buddyzmu. mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg