Oto kilka słów o moich tłumaczeniach tekstów Tipitaki:

1. Tłumaczenia te nie są przekładami literackimi. Staram się, aby były możliwie jak najbardziej dosłowne. Uważam, że zachowanie palijskiego szyku słów dodaje przetłumaczonym tekstom pewnej oryginalności. Niestety, zasada ta nie sprawdza się w przypadku wierszy.
2. W języku pali nadzwyczaj często używana jest strona bierna. Zwykle pozostawiam zdanie w stronie biernej, np. evaṃ vutte – kiedy tak było powiedziane. Niekiedy jednak zmieniam stronę na czynną, np. evaṃ me sutaṃ – tak słyszałem, dosł. tak przeze mnie było słyszane.
3. Palijskie terminy często są wieloznaczne. Stosuję terminologię używaną na tym portalu. Jeśli termin palijski ma kilka tłumaczeń, stosuję to, do którego przywykłem od dawna, albo to, które bardziej pasuje do kontekstu.
4. Nieprzetłumaczone słowa palijskie, np. nazwy roślin, piszę kursywą.
5. Kilka terminów palijskich konsekwentnie nie tłumaczę na język polski: dhamma, samsara, nibbana, parinibbana, kamma, arahat.
6. Słowo dhamma pisane z dużej litery oznacza naukę Buddy, pisane z małej litery oznacza elementarny składnik rzeczywistości.
7. Uważam, że nadmiar przypisów utrudnia czytanie. Dlatego przypisy umieszczam tylko tam, gdzie jest to niezbędne.

Wszystkie moje tłumaczenia znajdują się tutaj: Trzy Kosze.