Tytuł: Korzeń Wszystkich Rzeczy

O autorze: Varapanyo Bhikkhu

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

MN.001

Mūlapariyāya Sutta

Korzeń Wszystkich Rzeczy

Tłumaczenie: Varapanyo

alternatywne tłumaczenie: Jagodziński | Siristru


1 Tak usłyszałem. Przy pewnej okazji Zrealizowany mieszkał w Ukkattha, u korzenia Królewskiego drzewa sala, w Gaju Subhaga. Tam odezwał się do mnichów tak: „Mnisi” - „Czcigodny panie” odpowiedzieli. Zrealizowany rzekł to:

2 „Mnisi, przedstawię wam rozprawę o korzeniu wszystkich rzeczy, słuchajcie i dobrze uważajcie na to co powiem”. „Tak, czcigodny panie” odpowiedzieli.

(zwykły człowiek)

3 Tu mnisi, niepouczony zwykły człowiek, nie szanujący szlachetnych i nieobeznany z ich Nauką i niezdyscyplinowany w niej, który nie szanuje prawdziwych ludzi i jest nieobeznany z ich Nauką i niezdyscyplinowany w niej:

4 Z ziemi ma percepcję ziemi, mając z ziemi percepcję ziemi, wyobraża (bycie tego) ziemią, wyobraża (bycie tego) w ziemi, wyobraża (bycie tego) poza ziemią, wyobraża ziemię będącą „moją”, rozmiłowuje się w ziemi. Dlaczego tak jest? Powiadam, że nie zna tego w pełni.

5 Z wody ma percepcję wody, mając z wody percepcję wody, wyobraża (bycie tego) wodą, wyobraża (bycie tego) w wodzie, wyobraża (bycie tego) poza wodą, wyobraża wodę będącą „moją”, rozmiłowuje się w wodzie. Dlaczego tak jest? Powiadam, że nie zna tego w pełni.

6 Z ognia ma percepcję ognia, mając z ognia percepcję ognia, wyobraża (bycie tego) ogniem, wyobraża (bycie tego) w ogniu, wyobraża (bycie tego) poza ogniem, wyobraża ogień będący „moim”, rozmiłowuje się w ogniu. Dlaczego tak jest? Powiadam, że nie zna tego w pełni.

7 Z powietrza ma percepcję powietrza, mając z powietrza percepcję powietrza, wyobraża (bycie tego) powietrzem, wyobraża (bycie tego), w powietrzu, wyobraża (bycie tego) poza powietrzem, wyobraża powietrze będące „moim”, rozmiłowuje się w powietrzu. Dlaczego tak jest? Powiadam, że nie zna tego w pełni.

8 Z istot ma percepcję istot, mając z istot percepcję istot, wyobraża (bycie tego) istotami, wyobraża (bycie tego) w istotach, wyobraża (bycie tego) poza istotami, wyobraża istoty będące „moimi”, rozmiłowuje się w istotach. Dlaczego tak jest? Powiadam, że nie zna tego w pełni.

9 Z bogów ma percepcję bogów, mając z bogów percepcję bogów, wyobraża (bycie tego) bogami, wyobraża (bycie tego) w bogach, wyobraża (bycie tego) poza bogami, wyobraża bogów będących „moimi”, rozmiłowuje się w bogach. Dlaczego tak jest? Powiadam, że nie zna tego w pełni.

10 Z Pana Ras (Pajapati) ma percepcję Pana Ras, mając z Pana Ras percepcję Pana Ras, wyobraża (bycie tego) Panem Ras, wyobraża (bycie tego) w Panu Ras, wyobraża (bycie tego) poza Panem Ras, wyobraża Pana Ras będącego „moim”, rozmiłowuje się w Panu Ras. Dlaczego tak jest? Powiadam, że nie zna tego w pełni.

11 Z Brahmy ma percepcję Brahmy, mając z Brahmy percepcję Brahmy, wyobraża (bycie tego) Brahmą, wyobraża (bycie tego) w Brahmie, wyobraża (bycie tego) poza Brahmą, wyobraża Brahmę będącego „moim”, rozmiłowuje się w Brahmie. Dlaczego tak jest? Powiadam, że nie zna tego w pełni.

12 Ze Strumienistej Radiacji (Abhassara) ma percepcję Strumienistej Radiacji, mając ze Strumienistej Radiacji percepcję Strumienistej Radiacji, wyobraża (bycie tego) Strumienistą Radiacją, wyobraża (bycie tego) w Strumienistej Radiacji, wyobraża (bycie tego) poza Strumienistą Radiacją, wyobraża Strumienistą Radiację będącą „moją”, rozmiłowuje się w Strumienistej Radiacji. Dlaczego tak jest? Powiadam, że nie zna tego w pełni.

13 Z Lśniącej Chwały (Subhakinha) ma percepcję Lśniącej Chwały, mając z Lśniącej Chwały percepcję Lśniącej Chwały, wyobraża (bycie tego) Lśniącą Chwałą, wyobraża (bycie tego), w Lśniącej Chwale, wyobraża (bycie tego) poza Lśniącą Chwałą, wyobraża Lśniącą Chwałę będącą „moją”, rozmiłowuje się w Lśniącej Chwale. Dlaczego tak jest? Powiadam, że nie zna tego w pełni.

14 Z Wielkiego Owocu ma percepcję Wielkiego Owocu, mając z Wielkiego Owocu percepcję Wielkiego Owocu, wyobraża (bycie tego) Wielkim Owocem, wyobraża (bycie tego), w Wielkim Owocu, wyobraża (bycie tego) poza Wielkim Owocem, wyobraża Wielki Owoc będący „moim”, rozmiłowuje się w Wielkim Owocu. Dlaczego tak jest? Powiadam, że nie zna tego w pełni.

15 Z Transcendentalnej Istoty (Abhibhu) ma percepcję Transcendentalnej Istoty, mając z Transcendentalnej Istoty percepcję Transcendentalnej Istoty, wyobraża (bycie tego) Transcendentalną Istotą, wyobraża (bycie tego) w Transcendentalnej Istocie, wyobraża (bycie tego) poza Transcendentalną Istotą, wyobraża Transcendentalną Istotę będącą „moją”, rozmiłowuje się w Transcendentalnej Istocie . Dlaczego tak jest? Powiadam, że nie zna tego w pełni.

16 Z bazy nieskończonej przestrzeni ma percepcję bazy nieskończonej przestrzeni, mając z bazy nieskończonej przestrzeni percepcję bazy nieskończonej przestrzeni, wyobraża (bycie tego) bazą nieskończonej przestrzeni, wyobraża (bycie tego) w bazie nieskończonej przestrzeni, wyobraża (bycie tego) poza bazą nieskończonej przestrzeni, wyobraża bazę nieskończonej przestrzeni będącą „moją”, rozmiłowuje się w bazie nieskończonej przestrzeni. Dlaczego tak jest? Powiadam, że nie zna tego w pełni.

17 Z bazy nieskończonej świadomości ma percepcję bazy nieskończonej świadomości, mając z bazy nieskończonej świadomości percepcję bazy nieskończonej świadomości, wyobraża (bycie tego) bazą nieskończonej świadomości, wyobraża (bycie tego) w bazie nieskończonej świadomości, wyobraża (bycie tego) poza bazą nieskończonej świadomości, wyobraża bazę nieskończonej świadomości będącą „moją”, rozmiłowuje się w bazie nieskończonej świadomości. Dlaczego tak jest? Powiadam, że nie zna tego w pełni.

18 Z bazy nicości ma percepcję bazy nicości, mając z bazy nicości percepcję bazy nicości wyobraża (bycie tego) bazą nicości, wyobraża (bycie tego), w bazie nicości, wyobraża (bycie tego) poza bazą nicości, wyobraża bazę nicości będącą „moją”, rozmiłowuje się w bazie nicości. Dlaczego tak jest? Powiadam, że nie zna tego w pełni.

19 Z bazy ani-percepcji-ani-nie-percepcji ma percepcję bazy ani-percepcji-ani-nie-percepcji, mając z bazy ani-percepcji-ani-nie-percepcji percepcję bazy ani-percepcji-ani-nie-percepcji wyobraża (bycie tego) bazą ani-percepcji-ani-nie-percepcji, wyobraża (bycie tego) w bazie ani-percepcji-ani-nie-percepcji wyobraża (bycie tego) poza bazą ani-percepcji-ani-nie-percepcji wyobraża bazę ani-percepcji-ani-nie-percepcji będącą „moją”, rozmiłowuje się w bazie ani-percepcji-ani-nie-percepcji. Dlaczego tak jest? Powiadam, że nie zna tego w pełni.

20 Z widzialnego ma percepcję widzialnego, mając z widzialnego percepcję widzialnego, wyobraża (bycie tego) widzialnym, wyobraża (bycie tego) w widzialnym, wyobraża (bycie tego) poza widzialnym, wyobraża widzialne będące „moim”, rozmiłowuje się w widzialnym. Dlaczego tak jest? Powiadam, że nie zna tego w pełni.

21 Ze słyszalnego ma percepcję słyszalnego, mając z słyszalnego percepcję słyszalnego, wyobraża (bycie tego) słyszalnym, wyobraża (bycie tego) w słyszalnym, wyobraża (bycie tego) poza słyszalnym, wyobraża słyszalne będące „moim”, rozmiłowuje się w słyszalnym. Dlaczego tak jest? Powiadam, że nie zna tego w pełni.

22 Z odczuwalnego ma percepcję odczuwalnego, mając z odczuwalnego percepcję odczuwalnego, wyobraża (bycie tego) odczuwalnym, wyobraża (bycie tego) w odczuwalnym, wyobraża (bycie tego) poza odczuwalnym, wyobraża odczuwalne będące „moim”, rozmiłowuje się w odczuwalnym. Dlaczego tak jest? Powiadam, że nie zna tego w pełni.

23 Z poznawalnego ma percepcję poznawalnego, mając z poznawalnego percepcję poznawalnego, wyobraża (bycie tego) poznawalnym, wyobraża (bycie tego) w poznawalnym, wyobraża (bycie tego) poza poznawalnym, wyobraża poznawalne będące „moim”, rozmiłowuje się w poznawalnym. Dlaczego tak jest? Powiadam, że nie zna tego w pełni.

24 Z jedności ma percepcję jedności, mając z jedności percepcję jedności, wyobraża (bycie tego) jednością, wyobraża (bycie tego), w jedności, wyobraża (bycie tego) poza jednością, wyobraża jedność będącą „moją”, rozmiłowuje się w jedności. Dlaczego tak jest? Powiadam, że nie zna tego w pełni.

25 Z różnorodności ma percepcję różnorodności, mając z różnorodności percepcję różnorodności, wyobraża (bycie tego) różnorodnością, wyobraża (bycie tego), w różnorodności, wyobraża (bycie tego) poza różnorodnością, wyobraża różnorodność będącą „moją”, rozmiłowuje się w różnorodności. Dlaczego tak jest? Powiadam, że nie zna tego w pełni.

26 Z wszystkiego ma percepcję wszystkiego, mając z wszystkiego percepcję wszystkiego, wyobraża (bycie tego) wszystkim, wyobraża (bycie tego) we wszystkim, wyobraża (bycie tego) poza wszystkim, wyobraża wszystko będące „moim”, rozmiłowuje się we wszystkim. Dlaczego tak jest? Powiadam, że nie zna tego w pełni.

27 Z Nibbany ma percepcję Nibbany, mając z Nibbany percepcję Nibbany, wyobraża (bycie tego) Nibbaną, wyobraża (bycie tego) w Nibbanie, wyobraża (bycie tego) poza Nibbaną, wyobraża Nibbanę będącą „moją”, rozmiłowuje się w Nibbanie. Dlaczego tak jest? Powiadam, że nie zna tego w pełni.

(Mnich w treningu)

28 Mnisi, mnich w (wyższym) treningu, którego umysł nie osiągnął jeszcze wyzwolenia, i który wciąż aspiruje do najwyższego bezpieczeństwa od niewoli:

29 Z ziemi ma bezpośrednią wiedzę o ziemi, mając z ziemi bezpośrednią wiedzę o ziemi, powinien nie wyobrażać (bycia tego) ziemią; powinien nie wyobrażać (bycia tego) w ziemi; powinien nie wyobrażać (bycia tego) poza ziemią, powinien nie wyobrażać bycia ziemi „moją”, powiadam, że powinien poznać w pełni.

30-51 Z wody… ognia … powietrza … bogów … Pana Ras … Brahmy … tych ze Strumienistej Radiacji …z tych o Lśniącej Chwale … z tych z Wielkiego Owocu … z Transcendentalnej Istoty … nieskończonej przestrzeni … nieskończonej świadomości … nicości … ani-percepcji-ani-nie-percepcji … widzialnego … słyszalnego … odczuwalnego … poznawalnego … jedności … różnorodności …Z wszystkiego ma bezpośrednią wiedzę o wszystkim, mając z wszystkiego bezpośrednią wiedzę o wszystkim, powinien nie wyobrażać (bycia tego) wszystkim; powinien nie wyobrażać (bycia tego) we wszystkim; powinien nie wyobrażać (bycia tego) poza wszystkim, powinien nie wyobrażać bycia wszystkiego "moim", powiadam, że powinien poznać w pełni.

52 Z Nibbany ma bezpośrednią wiedzę o Nibbanie, mając z Nibbany bezpośrednią wiedzę o Nibbanie, powinien nie wyobrażać (bycia tego) Nibbaną; powinien nie wyobrażać (bycia tego) w Nibbanie; powinien nie wyobrażać (bycia tego) poza Nibbaną, powinien nie wyobrażać bycia Nibbany „moją”, powiadam, że powinien poznać w pełni.

Arahat – 1

53 Mnisi, mnich, który jest arahatem z wyczerpanymi skazami, który przeżył święte życie, wykonał to co było do wykonania, odłożył brzemię, osiągnął najwyższy cel, zniszczył więzy istnienia i jest właściwie wyzwolony przez finałową wiedzę:

54 Z ziemi ma bezpośrednią wiedzę o ziemi, mając z ziemi bezpośrednią wiedzę o ziemi, nie wyobraża (bycia tego) ziemią; nie wyobraża (bycia tego) w ziemi; nie wyobraża (bycia tego) poza ziemią, nie wyobraża bycia ziemi „moją”. Dlaczego tak jest? Powiadam, że poznał w pełni.

55-76 Z wody … ognia … powietrza … istot … Pana Ras … Brahmy … tych ze Strumienistej Radiacji …z tych o Lśniącej Chwale … z tych z Wielkiego Owocu … z Transcendentalnej Istoty … nieskończonej przestrzeni … nieskończonej świadomości … nicości … ani-percepcji-ani-nie-percepcji … widzialnego … słyszalnego … odczuwalnego … poznawalnego … jedności … różnorodności … wszystkiego … Powiadam, że poznał w pełni.

77 Z Nibbany ma bezpośrednią wiedzę o Nibbanie, mając z Nibbany bezpośrednią wiedzę o Nibbanie, nie wyobraża (bycia tego) Nibbaną; nie wyobraża (bycia tego) w Nibbanie; nie wyobraża (bycia tego) poza Nibbaną, nie wyobraża bycia Nibbany „moją”, Dlaczego tak jest? Powiadam, że poznał w pełni.

Arahat - 2

78 Mnisi, mnich, który jest arahatem z wyczerpanymi skazami, który przeżył święte życie, wykonał to co było do wykonania, odłożył brzemię, osiągnął najwyższy cel, zniszczył więzy istnienia i jest właściwie wyzwolony przez finałową wiedzę:

79 Z ziemi ma bezpośrednią wiedzę o ziemi, mając z ziemi bezpośrednią wiedzę o ziemi, nie wyobraża (bycia tego) ziemią; nie wyobraża (bycia tego) w ziemi; nie wyobraża (bycia tego) poza ziemią, nie wyobraża bycia ziemi „moją”. Dlaczego tak jest? Z powodu nie-pożądliwości przez wyczerpanie pożądania.

80-102 Z wody … Z Nibbany … dlaczego tak jest? Z powodu nie-pożądliwości przez wyczerpanie pożądania.

Arahat -3

103 Mnisi, mnich, który jest arahatem z wyczerpanymi skazami, który przeżył święte życie, wykonał to co było do wykonania, odłożył brzemię, osiągnął najwyższy cel, zniszczył więzy istnienia i jest właściwie wyzwolony przez finałową wiedzę:

104 Z ziemi ma bezpośrednią wiedzę o ziemi, mając z ziemi bezpośrednią wiedzę o ziemi, nie wyobraża (bycia tego) ziemią; nie wyobraża (bycia tego) w ziemi; nie wyobraża (bycia tego) poza ziemią, nie wyobraża bycia ziemi „moją”. Dlaczego tak jest? Z powodu nie-nienawiści przez wyczerpanie nienawiści.

105-127 Z wody… z Nibbany… Dlaczego tak jest? Z powodu nie-nienawiści przez wyczerpanie nienawiści.

Arahat - 4

128 Mnisi, mnich, który jest arahatem z wyczerpanymi skazami, który przeżył święte życie, wykonał to co było do wykonania, odłożył brzemię, osiągnął najwyższy cel, zniszczył więzy istnienia i jest właściwie wyzwolony przez finałową wiedzę:

129 Z ziemi ma bezpośrednią wiedzę o ziemi, mając z ziemi bezpośrednią wiedzę o ziemi, nie wyobraża (bycia tego) ziemią; nie wyobraża (bycia tego) w ziemi; nie wyobraża (bycia tego) poza ziemią, nie wyobraża bycia ziemi „moją”. Dlaczego tak jest? Z powodu nie-złudzenia przez wyczerpanie złudzenia.

130-152 Z wody… Z Nibbany … Dlaczego tak jest? Z powodu nie-złudzenia przez wyczerpanie złudzenia

Tathagata -1

154 Mnisi, Tathagata Arahat Całkowicie Przebudzony:

Z ziemi ma bezpośrednią wiedzę o ziemi, mając z ziemi bezpośrednią wiedzę o ziemi, nie wyobraża (bycia tego) ziemią; nie wyobraża (bycia tego) w ziemi; nie wyobraża (bycia tego) poza ziemią, nie wyobraża bycia ziemi „moją”. Dlaczego tak jest? Powiadam, że Tathagata poznał w pełni do końca.

155-177 Z ziemi … Z Nibbany. Dlaczego tak jest? Powiadam, że Tathagata poznał w pełni do końca.

Tathagata -2

178 Mnisi, Tathagata Arahat Całkowicie Przebudzony:

179 Z ziemi ma bezpośrednią wiedzę o ziemi, mając z ziemi bezpośrednią wiedzę o ziemi, nie wyobraża (bycia tego) ziemią; nie wyobraża (bycia tego) w ziemi; nie wyobraża (bycia tego) poza ziemią, nie wyobraża bycia ziemi „moją”. Dlaczego tak jest? Tathagata wie, że rozmiłowanie jest korzeniem cierpienia a z tego byciem są narodziny i starość i śmierć tego cokolwiek jest, a zatem powiadam, że z wyczerpaniem pragnienia, zanikiem, wstrzymaniem, rezygnacją i uwolnienieniem się na wszelki sposób odkrył on najwyższe Całkowite Przebudzenie.

180-202 Z wody… ognia … powietrza … bogów … Pana Ras … Brahmy … tych ze Strumienistej Radiacji …z tych o Lśniącej Chwale … z tych z Wielkiego Owocu … z Transcendentalnej Istoty … nieskończonej przestrzeni … nieskończonej świadomości … nicości … ani-percepcji-ani-nie-percepcji … widzialnego … słyszalnego … odczuwalnego … poznawalnego … jedności … różnorodności … wszystkiego … Nibbany ma bezpośrednią wiedzę o Nibbanie, mając z Nibbany bezpośrednią wiedzę o Nibbanie, nie wyobraża (bycia tego) Nibbaną; nie wyobraża (bycia tego) w Nibbanie; nie wyobraża (bycia tego) poza Nibbaną, nie wyobraża bycia Nibbany „moją”. Dlaczego tak jest? Tathagata wie, że rozmiłowanie jest korzeniem cierpienia a z tego byciem są narodziny i starość i śmierć tego cokolwiek jest, a zatem powiadam, że z wyczerpaniem pragnienia, zanikiem wstrzymaniem, rezygnacją i uwolnienieniem się na wszelki sposób odkrył on najwyższe Całkowite Przebudzenie.

203 Oto co powiedział Zrealizowany. Ci mnisi nie rozmiłowali się słowami Zrealizowanego.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0201m.mul3.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Varapanyo