Tytuł: Jeżeli mnich pragnie

O autorze: Varapanyo Bhikkhu

Wersja pdf:

zobacz źródło

print

Wersja scribd:

MN.006

Ākaṅkheyya Sutta

Jeżeli mnich pragnie

Tłumaczenie: Varapanyo

alternatywne tłumaczenie:


1. Tak usłyszałem. Przy pewnej okazji Zrealizowany mieszkał w Savatthi w Gaju Jeta w Parku Anathapindiki. Tam odezwał się do mnichów tak: „Mnisi" „Czcigodny panie" odpowiedzieli mnisi. Zrealizowany rzekł to:

2. Mnisi, trwajcie doskonali w cnocie, doskonali w regułach mnicha, powstrzymani przez powstrzymanie Pathimokkhy, doskonali w prowadzeniu się, zachowaniu, spoczywaniu, widząc strach w najmniejszym błędzie, trenując przez podjęcie reguł treningu.

3. Jeżeli mnich pragnie: „Abym był drogi dla moich kolegów w świętym życiu, kochany i szanowany i honorowany przez nich", niech doskonali cnoty niech poświęci się spokojowi serca w sobie, niech nie lekceważy medytacji, posiada wgląd i przebywa w pustych chatach.

4. Jeżeli mnich pragnie: „Abym był tym co uzyskuje szaty, jedzenie, miejsca odpoczynku, i lekarstwa w czasie choroby" niech doskonali cnoty niech poświęci się spokojowi serca w sobie, niech nie lekceważy medytacji, posiada wgląd i przebywa w pustych chatach.

5. Jeżeli mnich pragnie: „Niech pomoc tych którzy oferują szaty, jedzenie, miejsca odpoczynku i lekarstwa w czasie choroby przyniesie im wielki owoc i korzyść", niech doskonali cnoty, niech poświęci się spokojowi serca w sobie, niech nie lekceważy medytacji, posiada wgląd i przebywa w pustych chatach.

6. Jeżeli mnich pragnie: „Niech tym z mojej rodziny i spokrewnionym umierając ymi po śmierci zapamiętającym mnie z przekonaniem w swych sercach, niech to przyniesie im wielki owoc, wielką korzyść", niech doskonali cnoty, niech poświęci się spokojowi serca w sobie, niech nie lekceważy medytacji, posiada wgląd i przebywa w pustych chatach.

7. Jeżeli mnich pragnie: „Niech stanę się zwycięzcą nudy i rozmiłowania i niech nuda i rozmiłowanie nie pokonują mnie, niech przekroczę nudę i rozmiłowanie gdy powstają", niech doskonali cnoty, niech poświęci się spokojowi serca w sobie, niech nie lekceważy medytacji, posiada wgląd i przebywa w pustych chatach.

8. Jeżeli mnich pragnie: „Niech stanę się zwycięzcą strachu i lęku i niech strach i lęk nie pokonują mnie, niech przekroczę strach i lęk gdy powstają", niech doskonali cnoty, niech poświęci się spokojowi serca w sobie, niech nie lekceważy medytacji, posiada wgląd i przebywa w pustych chatach.

9. Jeżeli mnich pragnie: „Niech stanę się tym co osiąga na życzenie bez kłopotów czy utrudnień cztery jhany stanowiące wyższy umysł i zapewniające przyjemne trwanie tutaj i teraz", niech doskonali cnoty, niech poświęci się spokojowi serca w sobie, niech nie lekceważy medytacji, posiada wgląd i przebywa w pustych chatach.

10. Jeżeli mnich pragnie: „Niech kontaktuję cieleśnie i trwam w tych wyzwoleniach co spokojne i niematerialne przez przekroczenie materialnych form", niech doskonali cnoty, niech poświęci się spokojowi serca w sobie, niech nie lekceważy medytacji, posiada wgląd i przebywa w pustych chatach.

11. Jeżeli mnich pragnie: „Niech przez zniszczenie trzech pęt stanę się wchodzącym w strumień, dłużej już nie narażonym na piekło, pewny prawowierności z całkowitym oświeceniem jako nadrzędnym celem", niech doskonali cnoty, niech poświęci się spokojowi serca w sobie, niech nie lekceważy medytacji, posiada wgląd i przebywa w pustych chatach.

12. Jeżeli mnich pragnie: „Niech przez zniszczenie trzech pęt i z umniejszeniem pożądania, nienawiści i złudzenia stanę się raz-powracającym, powróciwszy raz na ten świat by zakończyć cierpienie", niech doskonali cnoty, niech poświęci się spokojowi serca w sobie, niech nie lekceważy medytacji, posiada wgląd i przebywa w pustych chatach.

13. Jeżeli mnich pragnie: „Niech przez zniszczenie pięciu niższych pęt stanę się niepowracającym i dzięki temu pojawię się ponownie (tylko w czystych krainach) gdzie osiągnę całkowite wygaszenie bez powracania już na ten świat", niech doskonali cnoty, niech poświęci się spokojowi serca w sobie, niech nie lekceważy medytacji, posiada wgląd i przebywa w pustych chatach.

14, Jeżeli mnich pragnie: „Niech cieszę się rozlicznymi mocami, będąc jednym niech stanę się wieloma, będąc wieloma niech stanę się jednym, niech pojawiam się i znikam; niech bez przeszkód przechodzę przez ściany, przez ogrodzenie, przez górę jak gdyby przez przestrzeń; niech zanurzam się i wynurzam z ziemi jak gdyby była to woda; niech chodzę po wodzie jak gdyby była to ziemia; siedząc ze skrzyżowanymi nogami niech podróżuję w powietrzu jak ptak; swoją ręką niech dotykam księżyca i słońca, tak potężnych, tak władczych, niech posiadam cielesne mistrzostwo nad tym co sięga Brahmy", niech doskonali cnoty, niech poświęci się spokojowi serca w sobie, niech nie lekceważy medytacji, posiada wgląd i przebywa w pustych chatach.

15. Jeżeli mnich pragnie: „Niech elementem boskiego ucha co oczyszczone i przewyższające ludzkie, słyszę dźwięki obu rodzajów, boskie i ludzkie, te dalekie jak również te bliskie", niech doskonali cnoty, niech poświęci się spokojowi serca w sobie, niech nie lekceważy medytacji, posiada wgląd i przebywa w pustych chatach.

16. Jeżeli mnich pragnie: „Niech rozumiem swym sercem serca innych stworzeń, innych osób; niech rozumiem serce skażone pożądaniem jako serce skażone pożądaniem i serce nieskażone pożądaniem jako serce nieskażone pożądaniem; niech rozumiem serce skażone nienawiścią jako serce skażone nienawiścią i serce nieskażone nienawiścią jako serce nieskażone nienawiścią; niech rozumiem serce skażone złudzeniem jako serce skażone złudzeniem i serce nieskażone złudzeniem jako serce nieskażone złudzeniem; niech rozumiem zjednoczone serce jako zjednoczone serce i serce rozproszone jako serce rozproszone; niech rozumiem serce wzniosłe jako serce wzniosłe i serce bez wzniosłości jako serce bez wzniosłości; niech rozumiem serce skoncentrowane jako serce skoncentrowane i serce nieskoncentrowane jako serce nieskoncentrowane; niech rozumiem serce wyzwolone jako serce wyzwolone i serce niewyzwolone jako serce niewyzwolone", niech doskonali cnoty, niech poświęci się spokojowi serca w sobie, niech nie lekceważy medytacji, posiada wgląd i przebywa w pustych chatach.

17. Jeżeli mnich pragnie: „Niech przypominam sobie moje wielorakie przeszłe życia to jest: jedne narodziny, drugie narodziny…pięć narodzin, dziesięć narodzin, pięćdziesiąt narodzin, sto narodzin, sto tysięcy narodzin, wiele eonów rozszerzania się wszechświata, wiele eonów kurczenia się wszechświata, wiele eonów rozszerzania i kurczenia się wszechświata: 'Tu byłem tak nazywany, takiej rasy, tak wyglądałem, taki był mój pokarm, takie było moje doświadczenie przyjemności i bólu, taki był okres mojego życia, odchodząc stamtąd umierając, pojawiłem się gdzie indziej, tam też byłem tak a tak nazywany, takiej rasy, tak wyglądałem, taki był mój pokarm, takie doświadczenie przyjemności i bólu, taki był okres mojego życia, przemijając, umierając tam, pojawiłem się tutaj'. Tak z detalami i szczegółami niech wspominam swoje rozliczne przeszłe żywoty", niech doskonali cnoty, niech poświęci się spokojowi serca w sobie, niech nie lekceważy medytacji, posiada wgląd i przebywa w pustych chatach.

18. Jeżeli mnich pragnie: „Niech posiadam wiedzę o przemijaniu i ponownym pojawianiu się istot. Z boskim okiem, oczyszczonym i przewyższającym ludzkie, niech widzę istoty umierające i pojawiające się ponownie, podrzędne i nadrzędne, piękne i brzydkie, o dobrym prowadzeniu się i źle się prowadzące, niech rozumiem jak istoty pojawiają się zgodnie z ich działaniami tak:'Te wartościowe istoty, które źle się prowadziły ciałem mową i umysłem, lżące szlachetnych, błędne w swych poglądach, skłaniające się do błędnego poglądu w swych działaniach, po rozpadzie ciała, po śmierci, pojawiły się w stanie deprywacji, zatraceniu, nawet w piekle, ale te wartościowe istoty, o dobrym prowadzeniu ciałem, mową i umysłem, nie lżące szlachetnych, słuszne w swych poglądach, skłaniające się do słusznego poglądu w swych działaniach, po rozpadzie ciała, po śmierci, pojawiły się w dobrej destynacji, nawet w niebiańskim świecie', tak z niebiańskim okiem, które jest oczyszczone i przewyższa ludzkie, niech widzę istoty umierające i pojawiające się ponownie, podrzędne i nadrzędne, piękne i brzydkie, o dobrym prowadzeniu się i źle się prowadzące. Niech rozumiem jak istoty pojawiają się zgodnie z ich działaniami", niech doskonali cnoty, niech poświęci się spokojowi serca w sobie, niech nie lekceważy medytacji, posiada wgląd i przebywa w pustych chatach.

19. Jeżeli mnich pragnie: „Niech przez osobistą realizację, przez bezpośrednią wiedzę tutaj i teraz wkroczę i trwam w wyzwoleniu umysłu i wyzwoleniu przez zrozumienie co bez skaz, przez wyczerpanie skaz", niech doskonali cnoty, niech poświęci się spokojowi serca w sobie, niech nie lekceważy medytacji, posiada wgląd i przebywa w pustych chatach.

20. To w odniesieniu do tego zostało powiedziane: „Mnisi trwajcie doskonali w cnocie, doskonali w regułach mnicha, powstrzymani przez powstrzymanie Pathimokkhy, doskonali w prowadzeniu się, zachowaniu, spoczywaniu, widząc strach w najmniejszym błędzie, trenując przez podjęcie reguł treningu". Oto co zostało powiedziane przez Zrealizowanego. Mnisi byli zadowoleni i ucieszeni słowami Zrealizowanego.

gnu.svg.png


Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:
Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0201m.mul3.xml
Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/
Tłumaczenie: Varapanyo